Baranya.hu

Zöldítő - Első lépések Villányban az ökotudatos város kialakításához

240 116 444 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt CÉLJA, hogy a fejlesztéssel, a projektbe bevont városi terület meglévő funkcióinak minőségi javítása és új funkciókkal való megtöltése
történje meg azért, hogy az ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatások tudatos módon történő használatával Villány városa növelje környezeti
fenntarthatóságát, ill. hogy javuljon a város vonzereje, és versenyképessége, mellyel élhetőbb környezetet, és jobb életminőséget teremt lakosai
számára.

FEJLESZTÉS: Sportpálya melletti erdőterület: A fejlesztés célja a terület település életébe való bekapcsolása, megújítása, minél szélesebb
körű használatának a biztosítása, városi parkerdő kialakítása, amely többcélú hasznosítást, a lakosság és turisták számára pedig változatos és
sokrétű kikapcsolódást biztosít. A településen, illetve közvetlen környezetében nincs olyan erdőterület, amely parkerdei, rekreációs funkciókkal is
rendelkezik. A területen a növényzetbe történő minimális beavatkozással olyan rekreációs célú parkerdő jön létre, amely tartalmaz egy mini sport és
kalandparkot, sétányokat ülőbútorokkal, természetes anyagokból kialakított” mese” tanösvényt, gyalogos utat a környező sportpályával való
összeköttetés megteremtése érdekében, továbbá a kerékpárút mellett egy kerékpár tárolót és ivóvíz-kutat. Rendezvénytér: A tér jelenlegi
alulhasznosított állapotán kíván javítani a tér funkcióbővítése. A területen az eddig is megtalálható családbarát funkciók kibővülnek, közösségi
bográcsozó-hely létesül, hozzá illő asztalokkal, ülőbútorokkal, fa pergolás, árnyékolt kivitelben, szabadidős körsétány és kültéri tornapark létesül.
Növények telepítése is történik térhatároló célzattal. A tér bejárati fogadó funkcióját elősegítendő egy kisebb a tér bejáratát kiemelő építészeti tömeg
kerül elhelyezésre egy zöldpont és egy kerékpáros bolt- szerviz és kölcsönző formájában. Az épület akadálymentesítése teljes körű lesz. A
parkolóhelyen elektromos töltőhely kerül kialakításra. Iskola előtti tér: A Baross Gábor utca végpontjában és a Rendezvénytér bejáratánál található
közlekedési kereszteződés, amely jelen formájában egyáltalán nem tölti be a település fogadó szerepét. A fejlesztéssel ez a sarok a település
jellegzetes „köszöntő-pontjává” alakul a zöldfelület rekonstrukciójával, és a tér fókuszába egy kék infrastrukturális elem helyezésével. A fejlesztési
koncepció kitér a Baross Gábor utca átalakítására is. A szűkös lehetőségeket figyelembe véve tervezzük az utcakép pozitív irányú megváltoztatását, a
minél nagyobb arányú zöldítés által. A parkolás egy oldalra történő irányításával a parkolás a területen rendezetté válik. Az út és járdafelület közti
sávban egységes zöldfelületi rendszer jön létre- lehetőség szerint több szintes- intenzív növényesítéssel. A lehetséges helyeken már kifejlett,
nagyobb lombkoronával rendelkező fák kerülnek kiültetésre. Az utcakép szerves része az akcióterületen található buszváró is, a projekt keretében a
mostaninál egy igényesebb megjelenésű, a városképbe jobban illő buszvárót telepítünk, ahogyan az utcabútorok is egységes esztétikai megjelenést
fognak tükrözni. A Baross Gábor utcával való zöldfelületi összeköttetés megteremtése érekében és a hálózatos növényállomány létrehozásának
igényével az Eislingen téri zöldfelület teljes körű rekonstrukciójára kerül sor. A tér revitalizálása nem csak annak csökkentett funkcionalitása miatt
szükségszerű, hanem hogy a tér előterében található Művelődési ház és könyvtár közösségi funkcióját is erősítse. A jelenlegi betonburkolat
eltávolításra kerül, új parkolók (melyből 1 db elektromos töltő infrastruktúrával ellátott lesz) létesülnek a területet övező kisutca forgalmi rendjének
megváltoztatásával párhuzamosan. A parkolók félig áteresztű burkolatúak lesznek, elősegítve ezáltal a csapadék helyben tartását. A tér optikailag
kinyílik, középpontjában a Barátság-kút kerül, a tér növényállományának megújításával végre az épített örökség méltó módon válik a tér hangsúlyos
elemévé. A Művelődési Ház épülete is megújul, az ingatlan energetikai korszerűsítésére kerül sor. A homlokzat hőszigetelése, a nyílászárók cseréje,
valamint a világítástechnikai rendszer korszerűsítése következtében az épület magasabb energetikai sztenderdnek fog megfelelni. Az épület jelenleg
is akadálymentes, a földszinti, ügyfélforgalmat bonyolító helyszínek akadálymentesen elérhetőek, illetve akadálymentes mosdó is rendelkezésre áll.
Az épület emeletén a könyvtár rész feletti irodákban a művelődési ház vezetőjének irodája, a könyvtárhoz kapcsolódó adminisztrációs iroda és egy
tárgyaló helység található. Ezen helységek funkciója nem változik, így az emeleti szint akadálymentesítése nem indokolt.

AZ ALÁBBI KIFEJTENDŐ
TÉMÁK HELYHIÁNY MIATT AZ IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERVBEN TALÁLHATÓAK MEG: ILLESZKEDÉS, FENNTARTHATÓSÁG,
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ,
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNY


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067