Baranya.hu

Geotermikus energia felhasználása Himesházán

299 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Geotermikus energia felhasználása Himesházán

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.2.2-15-BA1 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Himesháza

Megítélt összeg: 299 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.06.13

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 299 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Himesházán jelenleg egy darab termálkút és egy darab kutatófúrás található a település déli felén. A kutak mindegyike 570 m körüli talpmélységgel rendelkezik. Ezek közül pályázat során a K-7-es kutat használnánk visszasajtolási céllal, amire alapozva építenénk ki egy termálvíz alapú hőszolgáltató rendszert, melybe a település közintézményeit csatolnánk be. A projekt során szükséges egy darab új termálkút fúrása is, melyet célszerűen a fogyasztói bázis súlypontjához igazodva, az általános iskola udvarán mélyítenénk le. Költségcsökkentő tényezőként és az energetikai hatékonyság növelése érdekében az új kutat használnák a későbbiek során termelési célokra, míg a meglévő K-7-es jelűt pedig visszasajtolásra. A termálvizet búvárszivattyú segítségével termelnénk ki az új termelőkútból, melynek várható kifolyó vízhőmérséklete a 12 m3/h-ás csúcstérfogatáramnál 50°C körül alakul. A termálvizet ezt követően földbe fektetett hőszigetelt acél vezetéken keresztül juttatnánk el az alábbi fogyasztókig 1. Iskola 2. Óvoda 3. Tájház 4. Idősek klubja 5. Községháza 6. Művelődési ház. A fogyasztóknál a hőenergia átadása lemezes hőcserélőkön keresztül, szabályozott módon megy végbe. A lehűtött termálvíz ezt követően szintén földbe fektetett KPE csövön keresztül jut a település határában található, meglévő K-7-es számú kúthoz, ahol visszasajtoljuk azt az eredeti vízadó rétegbe. Az energiatermelő rendszer üzemeltetését az önkormányzat végzi a jövőben.

A projektbe 6 db épület kerül bevonásra, melyek közül mindegyik a falu lakossága által használt épület.

A projekttel érintett épületek közül helyi védettség alatt két épület áll, a tájház és a községháza.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA