Baranya.hu

Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás

340 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


A projekt CÉLJA igényes és minőségi szolgáltatásokat,változatos programokat kínáló belváros megteremtése a várpark revitalizálásával.A
fejlesztéssel a várpark meglévő funkcióinak minőségi javítására, új funkciókkal való megtöltésére kerül sor azért, hogy az ökoszisztéma által nyújtott
szolgáltatások tudatos módon történő használatával Szigetvár városa növelje környezeti fenntarthatóságát, ill. hogy javuljon a város vonzereje, és
versenyképessége, mellyel élhetőbb környezetet, és jobb életminőséget teremt lakosai számára.

PROJEKT INDOKOLTSÁGA:A fejlesztendő terület
jelenleg alulhasznosított, a területben rejlő lehetőség kihasználása indokolt a város népességmegtartó képességének növelése
érdekében.Igényfelmérés is alátámasztja.

A FELHÍVÁS 3.4 PONTJÁNAK VALÓ MEGFELELÉS:A fejlesztés helyszíne ÉNY-i városrész,Központi
akcióterületként szerepel az ITS-ben.Az IKT csatolásra került, az ATT az első mérföldkő teljesítése során kerül benyújtásra,ekkor kerül bemutatásra a
projekt illeszkedése a település hatályos rendezési eszközeihez,a TAK elfogadása folyamatban.A projekt soft beavatkozásokat tartalmaz.Partnerségi
tervezés:lakossági igényfelmérés,tervpályázat,gazdasági tevékenység kapcsán szándéknyilatkozat,konzorciumban valósul meg. A projekt fejlesztési
irányultságú (új szolgáltatások,meglévő szolgáltatások magasabb minőségben válik elérhetővé,az akcióterület szélesebb szerepkört,feladatkört lát
majd el).Nem tervezett a város más területén működő szolgáltatás áttelepítése az akcióterületre,felhagyott ingatlan hasznosítása nem releváns.A
felhívásban megfogalmazott projekt kidolgozása során alkalmazható javaslatok figyelembevételre kerültek (utcabútorok tervezése egységes arculati
stratégia mentén,konzorciumi megvalósítás, tervpályázat lefolytatásra került,mely alapján készült el a benyújtásra kerülő tanulmányterv).A fejlesztés
támogatható tevékenységei a Felhívás 3.1.1.2 a), 3.1.1.2 c) gazdaságélénkítő tevékenység, soft. A fejlesztés közvetlenül is hozzájárul a település
gazdaságának élénkítéséhez, munkahelyteremtéshez.A kötelezően elvárt gazdaságélénkítő tevékenység önkormányzati tulajdonú fejlesztés.A
felhívásban megfogalmazott javaslatok a növényfelület rekonstrukciója, élőhelyek és biodiverzitás növelése kapcsán figyelembe vételre kerültek. A
projektben nem valósul meg a zöldfelületek elaprózása,felszabdalása.A projektben 2 új épület (pavilon) tervezett,a tevékenység engedélyköteles,az
energiahatékonysági intézkedések az engedélyezésének időpontjában hatályos,TNM rendelet alapján kerülnek megtervezésre.Tervezői nyilatkozat
csatolásra került. Meglévő épület felújítása, bővítése nem tervezett. A fejlesztést követően energetikai tanúsítvány készül.Azbesztmentesítés,
arányosítás, ingatlankiváltás nem releváns. Új építés okán teljeskörű komplex akadálymentesítés, akadálymentes parkoló kialakítása tervezett.
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása tervezett. Parkolóhely felújítás tervezett, elektromos járművek használatához szükséges
alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése jelen projektben nem tervezett, mert akcióterületen belül folyamatban van a kialakítása. Soft tevékenységek
részletes kidolgozása az első mérföldkőben.Térfigyelő rendszerek tervezése során az ATT mellékletében található irányelvek figyelembe vételre
kerülnek. Közműszolgáltatókkal történő egyeztetés (az új épület közműveket is érint, pl.: rákötés a víz és szennyvíz hálózatra) első mérföldkő során
tervezett. ZIFFA elkészítése nem tervezett. Tervezett csapadékvízgyűjtő ciszterna, öntözőrendszer. Zöldterületen belüli közlekedőfelület fejlesztés
tervezett. Kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, felújítása nem tervezett. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások figyelembevételre kerülnek, így pl. egyetemes tervezés elvei, akadálymentesítés, infokommunikációs
akadálymentesítés. Szigetvár Város Önkormányzata rendelkezik HEP-el csatolásra került, a város esetén HET nem releváns. Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztató költségvetési szerv, ezért helyi nem releváns HET megléte. A projekt elszámolható
összköltsége meghaladja a 300 millió Ft-ot, ezért költség-haszon elemzés elkészítése az első mérföldkő során tervezett. A mérföldkövek tervezése a
felhívás iránymutatás alapján készült. 150 M Ft összköltséget meghaladja a projekt, 7 mérföldkő tervezett, az utolsó mérföldkő a projekt fizikai
befejezésének várható időpontjára került megtervezésre. A projekt közbeszerzés köteles.

AZ ALÁBBI KIFEJTENDŐ TÉMÁK HELYHIÁNY MIATT AZ
IGÉNYFELMÉRÉSI ÉS KIHASZNÁLTSÁGI TERVBEN (TANULMÁNY) TALÁLHATÓAK MEG:A projekt akcióterülete.A projekt szakmai-műszaki
tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének rövid bemutatása.A projekt tervezett


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067