Baranya.hu

Zöldváras Zöldváros – A siklósi Várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése

350 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt átfogó célja Siklós város általános környezeti állapotnak javítása, a település fenntartható fejlődési pályára állítása, olyan technológiák,
módszerek alkalmazásával, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra, a természeti környezet és a település
működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. Cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonú,
valamint állami tulajdonú önkormányzati vagyonkezelésben lévő alulhasznosított, de jövedelemtermelésre is alkalmas infrastruktúraelemek
megújítása, fejlesztése. Cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a tervezett fejlesztések összehangolása, amely
a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti. Továbbá cél a vállalkozások és befektetők,
valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Siklós 2023-ig elérendő,
középtávú stratégiai célkitűzései egyrészt városi szintű tematikus célokat, másrészt városrészi szintű területi célokat foglalnak magukba. Jelen projekt
az ITS 8 db tematikus célja közül kizárólag a T4 Minőségi bérlakásállomány növelése célhoz nem járul hozzá, mivel jelen projekt esetében nem
releváns. A városi és területi dokumentumok céljaihoz való illeszkedés részletesen az Igényfelmérés és kihasználtsági terv 2.1.1 pontjában található.
Várkerület és Váralja – akcióterület utcahatárai (ITS szerint): Váralja utca – Váralja utca és Perényi köz csücske – Várfal É-ÉK-i vonulata, Batthyány
Kázmér utca – Vajda János tér – Baross Gábor utca. Az akcióterület mérete 219 553 m2. A beavatkozással érintett területek nagysága az épületek
területeinek kivonása után 77 649 m2. A város 2015-ben elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) a Várkerület és Váralja (II.
akcióterület) fejlesztését akcióterületi projekt kategóriába sorolja, amely akcióterületként, bizonyos projektelemei pedig kulcsprojektként (pl.: Váralja
Projekt, Siklósi Vár felújítás IV. üteme) és hálózatos projektként is értelmezhetőek. A megvalósítás során a fejlesztéssel érintett rendezési tervi területi
egységek (övezetek) az alábbiak: Vk-1, Z-1, Köu-5, Köu-6, Köu-11p. A tervezett fejlesztések megfelelnek Siklós Város Helyi Építési Szabályzatában
(a továbbiakban HÉSZ) szereplő előírásoknak, az abban foglaltak a koncepciótervezés során figyelembevételre kerültek. A konkrét megvalósulási
helyszínek hrsz. listája: 1173, 1174, 1106, 1121, 1909, 1127, 1210. A projekt keretében a Felhívás szerinti támogatható tevékenységek közül az
alábbiak valósulnak meg: 3.1.1-Önállóan támogatható tevékenységek: a) Főtevékenység - zöld város kialakítása: 1,3,4,7. c) Főtevékenység - I.
Gazdaságélénkítő tevékenységként: 1,2. – II. Közösség céllal megvalósulhat: 2. 3.1.2.1-Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
tevékenységek: a),c),d),e),f),g). 3.1.2.2-Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: A) Főtevékenységhez kapcsolódóan: c),d),f),g),i).
Valamennyi főtevékenység esetében: 3.pont, 4.pont: negyedik, ötödik és hetedik bekezdés, 5. pont, 7.pont. A projekt főbb műszaki-szakmai
eredményei: Megújult, vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága: 44.786 m2. Városi területeken létrehozott, vagy helyreállított nyitott terek
nagysága: 47.195 m2. Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 450 m. 76 db új parkoló, Elektromos járművekhez töltő-infrastruktúra
kiépítése, Gyermek játszótér: 320 m2, Felnőtt szabadtéri tornapálya: 70 m2, Szabadtéri színpad: 256 m2, Színpadi lelátó 250 m2. Utcabútorok,
sportolásra alkalmas és rekreációs elemek kihelyezése, teljes körű akadálymentesítés, közvilágítás korszerűsítés, csapadékvíz hasznosítás történik.
A fejlesztés eredményeként 3 új funkció jön létre (szabadtéri tornapálya, gyermekjátszótér, szolgáltatóház) és 5 funkció megerősödése realizálható
(rendezvénytér és szabadtéri színpad, pihenőpark és zöldterület, helyi piac, parkolóhelyek, gyalogos és kerékpáros közlekedés). A projekt műszakiszakmai
eredményei részletesebben a csatolt Koncepcióterv műszaki leírásában találhatóak. A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság
arányának növekedését az akcióterületen és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának
növekedéséhez. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A tervezett beruházás a "Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek" elnevezésű kötelező indikátor teljesítéséhez 47.195 m2 indikátorvállalással járul hozzá.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067