Baranya.hu

Városközpont megújítása Sásdon

214 999 891 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA Sásd városközpontjának komplex rehabilitációja a település hosszú távú, fenntartható gazdasági és társadalmi
fejlődésének elősegítése érdekében.

A FEJLESZTÉS KONKRÉT CÉLJA a lakosság és a családok számára vonzó, modern városközpont kialakítása
a közterek és a közparkok megújítása révén, másrészt a városközpontban található kereskedelmi egységek megújítása, a városkép javítása, a
település kereskedelmi/szolgáltató központ funkciójának erősítése érdekében.

A PROJEKT BEAVATKOZÁSI TERÜLETE Sásd ITS-ben lehatárolt
Városközponti akcióterület (településközponti belterület) része, annak méreténél szűkebb. A fejlesztési területek az alábbi terület-felhasználási
egységekbe tartoznak: 356 hrsz., 357/1 hrsz. – Vt-1 vegyes terület, településközpont;357/1 hrsz., 358 hrsz. – Kö-6 közlekedési terület, lakó és
kiszolgáló út; 365/1 hrsz. – Vt-2 vegyes terület, településközpont; 44 hrsz. – zöldterület, közpark; 118 hrsz. – Kö-6 közlekedési terület, lakó és
kiszolgáló út.

HELYZETELEMZÉS: A fejlesztéssel érintett területek alulhasznosítottak, a meglévő funkciók kedvezőtlen módon történő keveredése
miatt nem tudnak kiteljesedni. A Hősök terén lévő üzlethelyiségek állapota leromlott, az épületek működtetésük nem gazdaságos, jelentősen rontják
a településképet. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a város 2030-ra elérendő jövőképének megvalósulásához, miszerint stabil gazdasággal
és népességgel rendelkező, élhető kisváros, amely a térségének magas színvonalon szolgáltató központja kíván lenni.

TEVÉKENYSÉGEK: Önállóan
támogatható 3.1.1.2 a) tevékenység keretében valósulnak meg a zöldfelület rekonstrukciós tevékenységek. 3.1.1.2 c) I.2. tevékenység irányul a
gazdaságélénkítésre, az üzletsorok építését tartalmazza. Önállóan nem támogatható választható tevékenységek keretében kerül megépítésre a
Temető utca Deák tér közti gyalogos átkötés, utcabútorok beszerzése, a Hősök terén a köztérrendezés és parkolóhely rendezés. Kötelező
tevékenységként megvalósulnak a soft szemléletformálási programok(települési arculat, helyi identitás) teljes körű akadálymentesítés,
energiahatékonyság, nyilvánosság, partnerségi tervezés. Elektromos töltőállomás létesítése a térség gazdasági és társadalmi adottságai okán nem
kerül kialakításra.

FELHÍVÁS 3.4 MEGFELELÉS: ITS rendelkezésre áll; a projekt illeszkedik a város ITS-ben meghatározott célok, egyes projekt
elemek konkrétan nevesítésre kerültek az ITS-ben; Igényfelmérés Kihasználtsági terv elkészült; a kérelem egyetlen akcióterületre vonatkozik; a
hatályos rendezési eszközökhöz való illeszkedés 1. mérföldkőre biztosított; soft beavatkozások megvalósulnak; partnerségi tervezés folyamatos;
projekt során új funkciók létesülnek, a meglévők magasabb minőségben lesznek elérhetők; ingatlan felhagyás nem releváns; ötletpályázat került
lefolytatás, a benyújtott Tanulmányterv az ötletpályázaton nyertes tervdokumentáció alapján készült; az épület a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
előírásainak megfelelően készül; teljes körű akadálymentesítés valósul meg.

FENNTARTÁS: A projekt üzemeltetését Sásd Város Önkormányzata és
a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közösen végzi. A zöldfelületek és közterületek karbantartása kötelező önkormányzati feladat, költsége az
éves költségvetésben rendelkezésre áll. Az új üzlethelyiségek használatáért az Önkormányzat bérleti díjat szed. A speciális szakértelmet igénylő
kérdésekben időszakosan szakértők (pl. kertészmérnök) kerülnek bevonásra a fenntartás során. A projektelőkészítés szakaszában költség-haszon
elemzés készül.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS: A területi szempontoknak való megfelelés az Igényfelmérés és
kihasználtsági tervben bemutatott. A fejlesztés összhangban van a TOP és a megyei ITP és a városi ITS céljaival. Az igényfelmérés elkészült, a
kockázatok beazonosításra kerültek, a projekt komplex fejlesztést céloz, hatásai bemutatottak, szinergiában valósul meg a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-
00005 Fedett piac megvalósítása Sásdon projekttel. Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételre kerültek. A projekt költségvetése
költséghatékony és fenntartható módon tervezett.

INDIKÁTOR: a projekt meghaladja a „városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek”
indikátor minimálisan elvárt értékét.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067