Baranya.hu

Kisdobsza térségének helyi identitást erősítő közösségi fejlesztése

55 000 001 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Kisdobsza térségének helyi identitást erősítő közösségi fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-5.3.1-16-BA2 - A helyi identitás és kohézió erősítése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Kisdobsza

Megítélt összeg:55 000 001 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.11.27

Forrás:ESZA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999991 - ESZA

Projekt összköltség:55 000 001 .- HUF

Projekt összefoglalása

A „Kisdobsza térségének helyi identitást erősítő közösségi fejlesztése” című támogatási kérelem 9 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: - Baranya Megyei Önkormányzat - Kétújfalu Község Önkormányzata - Kisdobsza Község Önkormányzata - Bürüs Községi Önkormányzat - Molvány Község Önkormányzata - Nemeske Községi Önkormányzat - Merenye Község Önkormányzata - Pettend Község Önkormányzata - Tótszentgyörgy Község Önkormányzata A projekt elsődleges célkitűzése a közösség fejlesztésének megvalósítása, a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A projekt igazodik a Módszertani útmutatóban lefektetett végső célhoz, vagyis, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei ITP-ben meghatározott célokhoz. A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel: A) Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés Közösségi felmérés készítése (1 db), lakossági interjúk készítése (30 db), közösségi beszélgetések, közösségi tervező műhelyek (6 alkalom). Helyi cselekvési terv kidolgozása. 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele Települési értéktárak elkészítése minden településre, elérhetővé tétele projekt honlapon és közösségi információs pontban, kiadvány formájában. 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása Szomszédünnep és Hagyományőrző rendezvények és közösségi helyismereti kiállítások megrendezése (településenként 2 alkalommal), a rendezvényekhez kapcsolódóan településenként 1 db rendezvénysátor, 7 db asztal és sörpad garnitúra, valamint hirdetőtáblák, oszlopok, polcok kialakítása. Tanulókörök anyagköltsége, nyomtatott újság készítése (200 db) és lakossági fórumok működtetéséhez szakmai munkatárs bér- és járulék, valamint utazási költsége kerültek még betervezésre. 4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása A Helyi esélyegyenlőségi terv, Közművelődési rendelet és egyéb stratégiai dokumentumok áttekintése/megújítása a lakossági fórumokon, szakmai munkatárs segítségével. 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása Információs pont kiadványi formátumú információgyűjteménye, valamint az információs pont működtetéséhez szükséges eszközök (laptop, projektor, vászon, asztal, szék) beszerzése. 6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása A helyi lakosok, képviselő-testület tagjai, közművelődési intézmény dolgozói közül 1 fő közösségfejlesztő animátor képzésének, valamint utazásának költsége. B) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását célzó programok megrendezése a projekt megvalósítási időszakában. Bűnmegelőzési programunk során több témát érintve kívánunk foglalkozásokat, előadásokat tartani: - alapvető jogi tudnivalók elsajátítását segítő interaktív játékos kiállítás szervezése, a segélyhívó szám rögzítése. - mobil bűnmegelőzési busz alkalmazása, helyszínen történő konkrét esetekre válaszadás. - lehetséges védekezési mechanizmusok bemutatása. Hogyan védjük tulajdonunkat? - játékos feladatok, mely során a fiatalkorúak és a felnőttek észrevétlenül tanulnak. - áldozattá válásról előadás: Nem te vagy a hibás. (pl.családon belüli erőszak) - ne hagyd magad megfélemlíteni!- előadás és videó vetítés. 2. Közlekedésbiztonsági programok Közlekedésbiztonsági programok megrendezése a projekt megvalósítási időszakában. Közlekedésbiztonsági programunk során az alábbiakat kívánjuk megvalósítani: - videoklipek vetítése - interaktív jelzőtáblák készítése, - KRESZ horgászat - térbeli puzzle - ügyességi feladatok - szerencsekerék játék - „OBB Marci”-val történő fényképezkedés - rendőri karjelzések elsajátítása - Gyalogosok, kerékpárosok szemléletformálását célzó terepgyakorlat - Éjszakai bicikli túra - „Gépjárművezetők a kerékpáron” című rendezvény - Közlekedési terepasztal építése Karakterhiány miatt a fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása külön dokumentumként kerül csatolásra.

 

A szakmai anyagok elérhetőek az alábbi linken:

http://www.kisdobsza.hu/top_dokumentumok

https://baranyakincsei.hu/egyeb-projektek/


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067