Baranya.hu

Mozsgó település és térségének közösségi fejlesztése

55 000 003 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Mozsgó település és térségének közösségi fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-5.3.1-16-BA2 - A helyi identitás és kohézió erősítése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Mozsgó

Megítélt összeg:55 000 003 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.11.27

Forrás:ESZA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999992 - ESZA

Projekt összköltség:55 000 003 .- HUF

Projekt összefoglalása

A „Mozsgó település és térsége közösségi fejlesztése” című támogatási kérelem 8 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Baranya Megyei Önkormányzat Almáskeresztúr Községi Önkormányzata Csertő Községi Önkormányzata Ibafa Község Önkormányzata Községi Önkormányzat Almamellék Mozsgó Községi Önkormányzat Szentlászló Község Önkormányzata Szulimán Község Önkormányzata A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei ITP-ben meghatározott A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel: A) Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása 4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása 6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása B) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok 2. Közlekedésbiztonsági programok 3. Eszközbeszerzés C) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Infokommunikációs akadálymentesítés 2. Nyilvánosság biztosítása D) Egyéb 1. Projektmenedzsment A projekt műszaki-szakmai tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4. pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A projekt megfelel a terület-specifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett Dél-Dunántúli régió 8 települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek összlélekszáma eléri az 500 főt, de nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak. A projekt elsődleges célkitűzése a közösség fejlesztésének megvalósítása, a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A projekt igazodik a Módszertani útmutatóban lefektetett végső célhoz, vagyis, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A projekt a konzorciumban részt vevő minden települési önkormányzat esetében illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz. Az önkormányzatok 2013-2018 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja megfogalmazza célként az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását, a mindennapi életük során tapasztalt hátrányok leküzdésének segítését. Az önkormányzatok legfontosabb célja a községben élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást, kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára. Tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. A fenntartható fejlődés érdekében az önkormányzat feladata a helyi identitás erősítése, a közösség fejlesztése.

A projektről bővebb tájékoztatást a www.mozsgotersege.hu weboldalon olvashat, mely a projekt hivatalos honlapja. Szintén érdemes felkeresni projekt közösségi oldalát:  https://www.facebook.com/Mozsg%C3%B3-T%C3%A9rs%C3%A9ge-247876089281758

 

A szakmai anyagok elérhetőek az alábbi linken:

http://www.mozsgotersege.hu/szakmai-anyagok

https://baranyakincsei.hu/egyeb-projektek/


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067