Baranya.hu

A helyi identitás és közösség erősítése Vajszló térségében

55 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:A helyi identitás és közösség erősítése Vajszló térségében

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-5.3.1-16-BA2 - A helyi identitás és kohézió erősítése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Vajszló

Megítélt összeg:55 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.11.27

Forrás:ESZA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999982 - ESZA

Projekt összköltség:55 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A „Helyi identitás és kohézió erősítése Szabadszentkirály térségében” című támogatási kérelem 7 önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzat konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (település lakosságszáma: 1759 fő) PISKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (település lakosságszáma: 242 fő) VEJTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (település lakosságszáma: 169 fő) ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (település lakosságszáma: 190 fő) ZALÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (település lakosságszáma: 207fő) KÓRÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (település lakosságszáma: 210 fő) KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (település lakosságszáma: 448 fő). Kórós kilépése után PÁPRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT lépett be a projektbe.

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei ITP-ben meghatározott A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel: A) Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés (pl.: közösségi interjúk, közösségi felmérés, közösségi beszélgetések) 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele (pl.: helyi értékek feltárása és gyűjtése) 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása (pl.: szomszédünnep, közösségi helyismereti kiállítások) 4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása (HEP-ek, közművelődési rendeletek, egyéb stratégiai dokumentumok) 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása információs pont kialakítása Vajszlón) 6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása (pl.: közösségfejlesztő animátor képzés, tanulmányút megvalósítása, szakmai vezető megbízása) B) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok (programok a helyi közösségek tagjainak bevonásával a közbiztonság javítására) 2. Közlekedésbiztonsági programok (programok a helyi közösségek tagjainak bevonásával a helyi közlekedési kultúra javítására) 3. Eszközbeszerzés (programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése) C) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Infokommunikációs akadálymentesítés (pl.: akadálymentes honlap) 2. Nyilvánosság biztosítása (kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása) D) Egyéb 1. Projektmenedzsment (a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében egy fő projektmenedzser foglalkoztatása a projekt teljes időtartama alatt) A projekt részletes szakmai tartalma a Megalapozó dokumentumban került bemutatásra. A projekt műszaki-szakmai tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4. pontjában foglaltak alapján történt. A közösségfejlesztés folyamatában a közösségi munkamód lett szem előtt tartva, azaz a közösség tagja jutnak jelentőséghez. A programok egy felépített tematika, koncepció mentén valósulnak meg. A fejlesztési célok összhangban vannak a HEP-kel. A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követtük a projekt összeállításakor. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A fejlesztés illeszkedik a TOP céljaihoz, szakmailag indokolt, megalapozott, komplex. A projekt költségvetése költséghatékony módon került megtervezésre. A projekt nem kirekesztő, az esélyegyenlőség elveit szem előtt tartaja. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett Dél-Dunántúli régió 7 települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszámának eléri 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 59 hónap, melyből 54 hónap a programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak.

A projekt eredményei elérhetők még az alábbi linken:

https://baranyakincsei.hu/egyeb-projektek/


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067