Baranya.hu

Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

63 008 621 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Harkány

Megítélt összeg: 63 008 621 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 63 008 621 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projektben Harkány két fő közlekedési tengelyét adó Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződésének az átépítése történik meg a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése érdekében. A közlekedésbiztonsági fejlesztéssel együtt az Ady Endre utca csomópont nyugati ágában irányhelyes kerékpársávok létesítése történik, mely révén új közlekedési tengely jön létre. A fejlesztéssel összességében javulnak a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételei a városi közlekedésben a legnagyobb forgalommal terhelt szakaszon. A fenntartható közlekedés infrastrukturális feltételének biztosításával még több városlakó számára lesz valós alternatíva a kerékpáros közlekedés választása, ezáltal a projekt közvetlenül hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

Harkányban jellemzően a város főutcája, a Kossuth Lajos utca mentén és környezetében helyezkednek el azok a munkahelyek, intézmények, turisztikai célpontok, melyek a kerékpáros közlekedés fő forgalomvonzó célpontjait adják. Az utca végén található az átépítendő közlekedés csomópont, melynek mindhárom ága 2x2 sávos. A csomópont nagy kiterjedésű, mindhárom ág egyenes vonalvezetésű, a járművek viszonylag nagy sebességgel érkeznek az elágazásba. A csomóponttól nyugati irányban helyezkedik el a város azon kertvárosias lakóterülete, melyen keresztül halad az Ős-Dráva kerékpárút. A jelentős turisztikai forgalmat lebonyolító hálózati elem indokolja, hogy a lakóterület valamennyi utcáján a gépjárműforgalommal szemben előnybe részesüljenek a kerékpárral közlekedők.

A projekt keretében kerékpáros útvonal kerül kialakításra az átépítendő közúti csomóponthoz illeszkedően. A meglévő gyalog- és kerékpárút a körforgalommal együtt épülő elválasztó szigeten keresztül kerül átvezetésre az út nyugati oldalára. A gyalogút beköt a meglévő járdához, a kerékpárút pedig déli irányba tovább halad az Ady Endre utcáig. A kerékpárút itt kettéválik, mint kerékpárút megszűnik, és kétoldali kerékpársávként folytatódik tovább az Ady Endre utcában. A kerékpársáv a jelenlegi burkolaton felfesthető. A buszmegállók után az útburkolat két sávra szűkül, ezért ott a kerékpársáv nyitott kerékpársávként folytatódik nyugati irányában. A kerékpársáv az Ady Endre utca 96-os számú háznál lévő gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozik. Az így kijelölésre kerülő kerékpársávok hossza 500 m. A gyalog- és kerékpárút szélessége 2,70 m, a kétirányú kerékpárúté 2,0 m, a kerékpársávoké 1,25 m. A kerékpársávok felfestéssel kerülnek kijelölésre. A kerékpársáv felfestése sárga folyamatos vonallal, míg a nyitott kerékpársáv felfestése 1,5-1,5 m-es fehér szaggatott vonallal történik. Továbbá, körforgalmi csomópont kerül kialakításra. A tervezett kialakítás szerint a körforgalom teljes egészében a jelenlegi burkolt felületen kialakítható az alábbi paraméterekkel: - RK = 12,0 m - Rb = 6,0 m – körpálya sávszáma: 1,0 A csomóponti ágakon a forgalmi irányok szétválasztása elválasztó szigetek kialakításával történik. Ezek segítségével történik a gyalogosok és kerékpárosok átvezetése az ágakon. Az elválasztó szigetek kiemelt szegéllyel körül határoltak. A csomópont nyugati irányú ágán kismértékű burkolatszélesítés szükséges, a szükséges közművek védelembehelyezése valósul meg.

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja a kerékpáros hálózat fejlesztésével. A belvárosban dolgozók esetében hivatásforgalmat támogat, így közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, valamint megteremti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit.

A projektben megvalósítandó szemléletformálás célja, hogy minél több lakos válassza a kerékpárt fő közlekedési eszközének, hiszen olcsó, biztonságos, egészséges és környezetkímélő jármű. Tekintettel arra, hogy a kerékpározás lényegében korosztályoktól független közlekedési mód, a kampány tervezésében nem történik célcsoport-szegmentáció, sokkal fontosabb a kampány kommunikációs csatornája és a tervezett akciók hatékonysága.

A körforgalmú közúti csomópont és az Ady Endre utcában létesülő kerékpársávok üzemeltetése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata lesz. A kerékpárosbaráttá váló településrészen telepítésre kerülő forgalomtechnikai elemek üzemeltetési feladatai Harkány város feladatkörébe tartoznak. Mindkét szervezet rendelkezik az üzemeltetéshez és a karbantartáshoz szükséges pénzügy és tárgyi eszközökkel, valamint humán erőforrással.

 


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA