Baranya.hu

Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása

133 741 020 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Magyarszék

Megítélt összeg:133 741 020 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999991 - ERFA

Projekt összköltség:133 741 020 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projekt Magyarszék Községi Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth utca 51.), Liget Községi Önkormányzat (7331 Liget, József A. utca 9.), Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. utca 46.) és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg. A fejlesztésre kerülő intézmények fenntartója a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi. A Magyarszéki Óvoda (központi intézmény) egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarszék Községi Önkormányzat. A Ligeti Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Liget Községi Önkormányzat, a Magyarhertelendi Tagóvoda óvodaként működik (bölcsődei ellátás nem biztosított a településen), az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarhertelend Község Önkormányzat.A projekt átfogó célja Magyarszék, Liget, Magyarhertelend településeken korszerű, energia hatékony, akadálymentesített mini bölcsődék kialakítása, valamint mindezek eszközökkel való felszerelése, továbbá a jogszabályi előírásoknak (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/E. §. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a)) való megfelelés biztosítása. Specifikus cél az intézményegységek épületének infrastrukturális – energiahatékonysági – fejlesztése, mini bölcsőde elkülönített játszóudvarának kialakítása és eszközbeszerzés mely révén a mini bölcsődei ellátás fejlesztése valósul meg. Önállóan támogatható tevékenység: A) Infrastrukturális fejlesztés:- új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása,- bővítés/felújítás/átalakítás, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása.Eszközbeszerzés: bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök, új szolgáltatás (mini bölcsőde) létesítése.Kötelezően megvalósítandó tevékenység:-Akadálymentesítés (projektarányos), Energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere), Nyilvánosság biztosítása.Választható tevékenység:-Melegítőkonyha berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet), megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW). A tartalmi és területspecifikus érékelési szempontok a megalapozó dokumentumban kerülnek bemutatásra (karakter hiányában). A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek (a projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások) teljesülése: A 3.4 műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások figyelembevételével készült a pályázat. A műszaki szakmai elvárások tekintetében, mind az eszközbeszerzés, mind az infrastrukturális feltételek teljesítésére figyelmet fordítottunk. A projektjavaslat célkitűzése összhangban áll a felhívás célkitűzésével, a projektbe tervezett tevékenységek helyi szükségleteken alapulnak, figyelembe veszik a jövőbeli szükségleteket is, a projektötlet nem eredményez kihasználatlan kapacitásokat. A fejlesztés nem eredményezi már meglévő funkcionális helyiségek számának, területének csökkenését, a fejlesztés nem veszélyezteti a nevelést, gondozást. Ingatlanvásárlás nem történik. Ingatlankiváltás nem valósul meg. Informatikai eszközök beszerzése a nevelési munkához kapcsolódnak. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök tanúsítvánnyal fognak rendelkezni, a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. Főzőkonyha fejlesztése nem releváns. Komplex fejlesztés tervezett (eszköz és infra.fejlesztés). A projekt ismertetéséhez tanulmányterv került benyújtásra, a felhívásban előírtaknak megfelelő tartalommal. Normagyűjtemény kódot tartalmazó költségvetés az első mérföldkő során benyújtásra kerül. A bölcsődei ellátásokra vonatkozó általános előírások figyelembevételre kerültek. Tervezett az egységes óvoda-bölcsőde átalakítása (óvoda és mini bölcsőde), szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot az egységes óvoda-bölcsőde esetén a Kormány Hivatal nem állít ki (az állásfoglalásuk csatolásra került). Kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra kerül/t a pályázatba, képesítése-munkatapasztalata megfelelő. Járműbeszerzés nem tervezett. A mini bölcsődére vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, kialakításuk tervezésekor a tervező az OTÉK előírásait figyelembe vette. Az óvoda fejlesztése (homlokzati hőszigetelés az épületen) esetén az OSA adatlapok alapján a kihasználtság több, mint 60%. Óvoda esetében férőhelybővítés nem tervezett. Új építés nem tervezett. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételre kerülnek/kerültek (projektarányos akadálymentesítés tervezett). CBA készítés nem releváns. Az energiahatékonysági intézkedések tervezettek a megalapozó dokumentumban és a tanulmánytervben részletezettek szerint, nyilatkozatok csatolásra kerültek. Arányosítás tervezett a megalapozó dokumentumban bemutatásra került. Rehabilitációs környezettervező mérnök bevonásra került. Mérföldkövezés a felhívás szerint.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067