Baranya.hu

Szociális étkező és tálalókonyha kialakítása Szabadszentkirály községben

79 946 500 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZABADSZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:SZABADSZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Szociális étkező és tálalókonyha kialakítása Szabadszentkirály községben

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.2.1-16-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szabadszentkirály

Megítélt összeg:79 946 500 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2018.02.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:79 946 500 .- HUF

 

  Projekt összefoglalása

A projekt célját Szabadszentkirály községben a szociális alapszolgáltatásokon belül, célzottan az étkeztetés körülményeinek fejlesztése képezi. A magyarországi dezintegrációs folyamatok szempontjából három társadalmi csoport tartozik a legveszélyeztetettebbek közé: a leszakadók csoportja, avagy az „underclass” a munkanélküliek, a jövedelmi szegények, illetve a romák társadalmi rétegei. Ezen csoportok összefonódnak, több szálon kapcsolódnak, illetve kiegészülnek a legfiatalabb, illetve a legidősebbek csoportjaival, mint szociális szempontból potenciálisan veszélyeztettek, s a projekt szempontjából az elsődleges célcsoporthoz tartozók. A jövedelmi szegénység aránya 2010 óta folyamatosan nő, egyre nehezebbé válik a veszélyeztetett társadalmi csoportba tartozók megélhetése, illetve – e jövedelmi szegénységnövekedésből adódóan – a mindennapi étkezése is bizonytalanná válik. Éppen ezért szeretnénk – jelen pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban – a településen egy olyan lehetőséget biztosítani, ami által nő a szociális szolgáltatások színvonala. Tehát jelen esetben lehetőség nyílik a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok helyben történő étkeztetésére. A Szabadszentkirály lélekszáma stagnáló tendenciát mutatott az elmúlt években, azonban 2015-re, az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent a lakosság lélekszáma, ami 2015-ben 726 fő volt (TEIR). Az odavándorlók száma 2015-ben elérte a 39 főt (e magas bevándorlási szám ellenére is településünk vándorlási egyenlege továbbra is negatív (TEIR). A fiatalkorú lakosság szempontjából fontos megtartóerő lehet a helyi általános iskola és óvoda, ahova környező települések gyerekei is bejárnak. A lakosság megtartása szempontjából azonban kiemelten fontos a helyben elérhető szolgáltatások bővítése, ezen belül is a szociális szolgáltatások színvonalának emelése kiemelten fontos településünk számára, mivel ilyen jellegű fejlesztés nem valósult még meg a községben. Településünkön jellemző az idős lakosság magas, és egyre növekvő aránya, amit – jelen pályázat kontextusában – a szociális ellátások alacsony színvonalával lehet párhuzamba állítani. Se településünkön, se a szomszédos Gerde, Pécsbagota, és Velény településeken nincs lehetőség a szociális étkeztetésre, ami komoly hiányosság az önkormányzati szolgáltatások tekintetében. Jelen pályázattal szeretnénk egy olyan, jól kiépített és a környező települések vonatkozásában is hiánypótló fejlesztést megvalósítani, melynek keretében a szociális étkeztetés biztosítottá válik. Jelen támogatás keretében tervezzük településünk frekventált pontján elhelyezkedő használaton kívüli ingatlanban kialakítani a szociális étkeztetés működtetéséhez szükséges feltételeket. Fejlesztéseink elsődleges célcsoportját az idősek, a mélyszegénységben élő családok képezik, éppen ezért a megvalósítani kívánt fejlesztéseknél figyelembe vettük a célcsoport igényeit. A kialakított étkező alkalmas arra, hogy a helyi idős lakosoknak ne kelljen messzire menniük, könnyen elérhető válik számukra a tálalókonyha. Célunk, a felújítani kívánt ebédlő épületének projektarányos akadálymentesítése, a vizesblokkok korszerűsítésével együtt 1 darab mosdó akadálymentesítése. Az épületben egységes terepszint kerül kialakításra, 10cm padlószigetelés, valamint 15cm homlokzati szigetelés és új tető (25cm kőzetgyapot szigeteléssel, födémszigeteléssel) kiépítése is megvalósul. Az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait betartva a tetőfelülettől függően napelemes rendszer (6 kW) kerül telepítésre. Továbbá, új kazán beszerelése is megvalósul, valamint a régi nyílászárók teljes körű cseréjét hajtjuk végre. Az épület környezetét is rendbe kívánjuk tenni, hogy akadály- és balesetmentesen megközelíthetővé válhasson. A megfelelő, komfortos atmoszféra megteremtése érdekében parkosítás és tereprendezés végrehajtását tervezzük. A felújítani kívánt épület körül kerítés kerül kihelyezésre. A tervezett projekt célkitűzései összhangban vannak a Felhívásban ismertetett célokkal, hiszen a fejlesztések a hátrányos helyzetű lakosok étkezéshez szükséges feltételeit teremtik meg a megfelelő környezet és infrastruktúra biztosításával. Célunk, hogy a községünkben elérhető közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését, illetve azok javítását minél szélesebb körben elérhetővé tegyük a hátrányos helyzetben élők számára, csökkentve ezzel a szegénységben és mélyszegénységben élők mindennapos küzdelmét, terheit. A megvalósítani kívánt fejlesztések eredményeképpen megfelelő infrastrukturális feltételeket teremthetünk, valamint a férőhelyek bővítésével szélesebb körben biztosított lehet a szociális alapszolgáltatás nyújtás. A férőhely bővítés és fejlesztések egyben plusz humánerőforrás bevonásának szükségességét is magukban hordozzák. A megnövekedett kapacitás miatt többlet munkaerő alkalmazása válhat szükségessé a magas minőségű szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében. A létrejövő korszerű szociális étkező a területi különbségek mérséklését, tehát hátránykompenzációt valósít meg.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067