Baranya.hu

Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

300 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-2.1.1-16-BA1 - Barnamezős területek rehabilitációja

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Mohács

Megítélt összeg:300 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2018.02.22

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:90 - ERFA

Projekt összköltség:300 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Mohács Város Önkormányzata a tervezett beruházással a városközpontban, frekventált Duna parti területen elhelyezkedő barnamezős terület rehabilitációját kívánja megvalósítani, melynek stratégiai célja emblematikus városképi egység, települési arculat kialakítása, valamint a lakosság, és a vállalkozások, befektetők számára vonzó, és fenntartható városi környezet kialakítása. A projekt javaslat céljait és azok pályázati felhíváshoz, mohácsi ITS-hez és megyei ITP-hez való illeszkedését a csatolt Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv 2.1.1 fejezete részletezi. A projekt fejlesztési területe, a mohácsi egykori Temaforg (Textilhulladék és Fonalgyártó) Vállalat területe és épületei Mohács város központjában, a Duna partján, városképi, turisztikai és gazdasági szempontból is kiemelt, ipari barnamezős területen van. Mohács Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona, így a tulajdonviszonyok rendezettek. Termelés már nem folyik gyárban. A városrészi elemzést annak főbb jellemzőit és a terület barnamezős jellegét ugyanezen dokumentum 2.1.2 pontja mutatja be részletesen. A 2017 márciusától érvényes HÉSZ módosítás szerint a korábbi Temaforg-telek területe az országos védettségű Selyemgyár műemléki környezetébe tartozik, de a meglévő Temaforg-épületek nem állnak műemléki, illetve helyi védelem alatt. A projekt tartalma a primer igényfelmérés eredményei alapján került kialakításra. A projekt részletes szakmai tartalma a támogatható tevékenységekhez besorolva: 3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek közül megvalósítjuk az a) városi zöldfelületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt, a barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása 1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, keretében a barnamezős volt Temaforg gyár udvarán a jelenleg rossz műszaki állapotú beton burkolata helyett új zöldfelületek kerülnek kialakításra. c) a barnamezős terület hasznosítható épületállományának energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő felújítása, átépítése, feltétlenül szükséges részleges bontása, bővítése, illetve rehabilitálása keretében a 2 szintes Tímár utcai,volt Temaforg épület felújításával, átépítésével sportcentrum kerül kialakításra, melyben az emeleten két fallabda pálya, egy többcélúan hasznosítható fitneszterem, a földszinten recepció, öltözők, kültérből is elérhető vizes, szociális helyiségek, kávézó, gépészeti helyiség, illetve a Dunán érkező turisták (motorcsónakosok, jachtosok) áram és vízellátását, hulladék-elhelyezését biztosító helyiségek létesülnek. A beruházás során megújuló energiaforrások alkalmazása is megvalósul, az épület tetőszerkezetére napelem kerül telepítésre. A projekt keretében a működéshez szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek. E beruházási elemek mind az I. Gazdaságélénkítő tevékenységhez tartoznak, ezen belül a kávézó az 1. kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakításához, a többi pedig a 3. profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés ponthoz illeszkedik. 3.1.1.2 c)II.2. ponthoz illeszkedik a barnamezős volt Temaforg Vállalat udvarán street workout pálya és aktív szabadidős sportpark létesítési tevékenység, melyhez kapcsolódik eszközbeszerzés is. 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a releváns elemeket megvalósítjuk. a) Projektarányos akadálymentesítés; c) Energiahatékonysági intézkedések, d) Nyilvánosság biztosítása, f) Partnerségi tervezés g) Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elem. 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a projekt tartalmazza a barnamezős terület rehabilitációjához szükséges épület bontási munkáit (c tevékenység), utcabútorok, szemetesek, információs táblák kihelyezését (h tevékenység). A barnamezős területen belül földgáz, víz, csatorna, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, térvilágítás kialakítása, fejlesztése és korszerűsítése is megvalósul (3. tevékenység). A területen kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése is megvalósul, mely a 4. tevékenységhez kapcsolódik. A 7. tevékenységhez illeszkedően, a közbiztonság javítása érdekében a barnamezős területen térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre, mely a meglévő városi hálózat része lesz. A projekt működési költségeit és bevételeit vizsgálva megállapítható, hogy a projektben keletkező bevételek majdnem 100%-ban biztosítják a projekt eredményeinek pénzügyi fenntarthatóságát. A projekt céljai megalapozottak, tartalma reális, hosszú távú működtetése költséghatékony, pénzügyi fenntarthatósága biztosított.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067