Baranya.hu

Új, komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron

199 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Új, komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.1.1-16-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szigetvár

Megítélt összeg:199 999 999 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2018.02.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:199 999 999 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projekt célja, hogy a Szigetvár, Berzsenyi Dániel u. 2. szám (Hrsz: 314) alatt jelenleg működő rossz állapotú, gazdaságtalanul felújítható rendelőintézet helyén egy olyan modern, a XXI. század elvárásainak megfelelő új rendelőintézet létrehozása, ami a jelenleg működő négy háziorvosi szolgálat esetében színvonalas betegellátást biztosítana. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. Az új rendelőintézet a jelenleg is működési engedéllyel rendelkező négy háziorvosi praxisnak ad helyet. Mind a négy egészségügyi alapszolgáltatás ellátási körzete Szigetvár 14 év feletti lakossága. Dr. Solymosi Terézia háziorvosi körzetébe 2136 fő, Dr. Kovács Tibor háziorvosi praxisához 2028 fő, Dr. Ferencz Irén háziorvoshoz 1723 fő, valamint Dr. Bognár Gyula háziorvosi praxisához 1831 fő tartozik. A háziorvosi szolgálatot ellátó praxisok felszereltségéről összességében elmondható, hogy rossz állapotú, hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkeznek. A projekt szakmai tartalma: I. Önállóan támogatható tevékenységek 1) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése A meglévő, működő háziorvosi praxisoknak helyt adó új épület építése valósul meg. Az új épület építésére érvényes építési engedély és engedélyezési tervdokumentáció áll rendelkezésre. A létesítmény mind külső és belső megjelenésében, mind a betervezett építőanyagok tekintetében megfelel a mai modern kori elvárásoknak. Az új rendelőintézet elhelyezkedésénél fontos szempont volt, hogy a szomszédos utcák az épület megkerülése nélkül, akadálymentes kialakítással megközelíthetőek legyenek, így biztosítva kapcsolódást a szomszédos középületekhez (rendőrség, önkormányzat, könyvtár). A létesítmény 331,67 m2-es befoglaló alapterületen valósul meg, helyt adva négy háziorvosi szolgálatnak, valamint a működéshez szükséges helyiségeknek (vizesblokkok, váróterem, előterek, öltözők, gépészeti tér és hulladéktároló). A rendelők megközelítését két darab, akadálymentes bejárat biztosítja. Az új épület alaprajzát, valamint helyiséglistát az engedélyezési dokumentum tartalmazza. II. Önállóan nem támogatható tevékenységek 1) Projekt előkészítés A jelenlegi, meglévő épület gazdaságos átalakítása az épület rossz állapota és az elavult szerkezetek miatt nem lehetséges, ezért elbontásra kerül. A projekt előkészítési szakasza folyamatban van, a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll a bontási terv, valamint az új épület építésére az engedélyezési tervdokumentáció. A projekt előkészítés tevékenység keretében összességében az alábbiak valósulnak meg: - bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció készítése - jogerős építési engedély - kiviteli tervdokumentáció készítése, rehabilitációs szakmérnök/szakértő bevonásával - megalapozó dokumentum készítése - fajlagos költségkimutatás - tervezői költségbecslés - tervezői nyilatkozat - az építési beruházásra és árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása 2) Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés keretében a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen orvosi műszerek, gépek, informatikai és egyéb eszközök beszerzése valósul meg. Az új eszközök, műszerek, gépek beszerzése szükséges és indokolt, mert az amortizálódott, elavult orvosi műszerek, gépek cserére szorulnak, valamint az új épület megjelenése miatt is elvárt ezek korszerűsítése. A meglévő bútorzat egyrészről az elhasználódott állapot miatt, másrészről pedig az új rendelőkben adott elhelyezési lehetőségek miatt indokolt. A fejlesztés következtében biztosítottá válik a rendelők és váró rendeltetés szerinti használatához szükséges bútorzat és egyéb eszközök beszerzése. A beszerzésre kerülő eszközök, műszerek és gépek listáját a mellékletek tartalmazzák. 3) Járműbeszerzés A beruházás keretében egy háziorvosi szolgálatot illetően kerül sor 1 db kerékpár beszerzésre. A kerékpárt az asszisztens fogja használni. 4) Megújuló energiaforrások használata A gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében 22 KW-os napelemes rendszer és 2 db hőszivattyú kerül kiépítésre. A napelemes rendszer lehetővé teszi a létesítmény elektromos energia-igényének biztosítását, a hőszivattyúk pedig az épület fűtését és hűtését látják el, így a működési költségek csökkentése érhető el környezetbarát technológia alkalmazásával. 5) Udvarfelújítás, terület-rendezés, parkosítás Mivel a megvalósítási helyszín Szigetvár központi részén található, a Rendőrkapitányság, az Önkormányzat és a Városi Könyvtár szomszédságában, ezért különösen fontos szempont volt a rendelő környezetének rendezése, zöld felületek kialakítása. A külső tér fejlesztése 168,14 m2-en valósul meg, kavicsburkolat, zöldfelület és 2 db mozgáskorlátozott parkoló tekintetében. 6) Komplex akadálymentesítés Az új rendelőintézet tervezése során elsődleges szempont volt a komplex akadálymentesítés, ami a kiviteli tervdokumentáció készítése során külön tervfejezetben kerül kifejtésre. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az épület mindenki számára elérhetővé, megközelíthetővé válik. 7) Nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítása során kötelezően eleget kell tenni a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a projektről és a támogatásról a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei és Arculati Útmutatóban „KTK 2020” meghatározott kommunikációs csomaghoz tartozó módon és tartalommal információt nyújtva. 8) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások A projekt sikeres megvalósítása érdekében az előkészítési és megvalósítási szakaszban is megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonása szükséges. A szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások az alábbiak: - műszaki ellenőri szolgáltatás (1 fő) - rehabilitációs szakmérnök/szakértői szolgáltatás (1 fő) - új épület energetikai tanúsítása (energiatanúsítvány) 9) Projektmenedzsment A tervezett beruházás megvalósítása 23 hónap, ebből a projektmenedzsment feladatok ellátása 22 hónapot fed le. - projektmenedzser (1 fő) - projektasszisztens (1 fő) - műszaki szakértő (1 fő) A fejlesztés kapcsán korszerűbb, modernebb és hatékonyabb ellátási környezet, higiéniai, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontból is korszerűbb rendelők kialakítása, új, nélkülözhetetlen háziorvosi műszerek, eszközök, berendezések, járművek beszerzésére kerül sor, melyek segítségével a háziorvosi szolgálat mobilitása és felszereltsége egy európai szintű, modern egészségügyi intézmény képét mutatja. A beruházás hozzájárul az Intézmény költséghatékonyabb működéséhez, jobb, modernebb működési környezet kialakításához és az épület komplex akadálymentesítéséhez, ezáltal biztosítottá válik a térség lakossága számára egy európai színvonalú környezetben az egészségügyi alapellátás.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067