Baranya.hu

Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése (szerződéskötési szakaszban van)

71 139 186 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.2.1-16-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szentlőrinc

Megítélt összeg:71 139 186 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999991 - ERFA

Projekt összköltség:71 139 186 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A PROJEKT CÉLJA A település elöregedése és a lakosságszám fogyatkozása olyan probléma, amelyet kezelni csak a gazdaság erősítésével és a közszolgáltatások színvonalának növelésével lehet. A helyi önkormányzat elsődleges feladata olyan élettér kialakítása, amely a lakosság alapvető igényeit helyben elégíti ki. Ebben kiemelkedő szerep hárul a szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztésére. A gazdaság hatékonyságát alapvetően befolyásolja a humán tényező testi-lelki egészsége és a szociális biztonság. A szociális körülmények nemcsak nehezítik, de bizonyos esetekben ellehetetlenítik a munkavállalást, ugyanakkor növelik a szociális, egészségügyi központi kiadásokat. A támogatási kérelem a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ korszerűsítésére irányul. Az intézmény fenntartója Szentlőrinc Város Önkormányzata. A fejlesztés során az intézmény épülete teljes körű átalakításon esik át. A fejlesztéssel érintett épületben az alábbi alapszolgáltatások találhatóak: - nappali ellátás - étkeztetés - házi segítségnyújtás. A projektjavaslat célja az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek megfelelő színvonalú ellátása, a családok kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos élethelyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében. A konkrét cél az épület átalakításával olyan infrastruktúrát kialakítani, mely az idősek nappali ellátása szolgáltatás üzemeltetésére minden szempontból alkalmas és egyúttal ésszerűen és optimalizáltan működtethető: az épület funkcionális kialakításának ésszerűsítése, racionális térkihasználás (pl. étkező az épület legsötétebb helyiségében van); a célcsoport igényeinek megfelelő akadálymentesítés (pl. közlekedés, stb.); az üzemeltetési szempontú korszerűsítés (elektromos és gépészeti rendszerek, hőszigetelések, nedvesség elleni szigetelések).

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA A fejlesztés során ingatlanvásárlás, ingatlankiváltás nem történik. A fejlesztés tárgyát képező épületben főzőkonyha nem működik, csak melegítőkonyha. Kapacitásbővítésre nem kerül sor, ugyanakkor a helyiségek funkcióinak ésszerűsítésével, illetve két, jelenleg használaton kívül lévő üzletihelyiség irodává alakításával a szolgáltatás tere nő. A projekt során megvalósul az épület energetikai szempontú korszerűsítése (nyílászárók, homlokzati, födém és padló hőszigetelések, az elektromos és gépészeti rendszerek korszerűsítése), akadálymentesítése, valamint funkcionális kialakításának ésszerűsítése (étkező, vizesblokkok, pihenő áthelyezése épületen belül) Önállóan támogatható tevékenységek: - a meglévő épület átalakítása/felújítása a csatolt műszaki tervdokumentáció szerint: beltéri, illetve kültéri nyílászárók cseréje, teljes gépészeti és villamos rendszer korszerűsítése (villamos, víz és szennyvíz vezetékek és a hozzájuk tartozó szerelvények), burkolatcsere, szükséges festés - a melegítő konyha korszerűsítése (gépészeti, villamos korszerűsítés, burkolat csere, festés, nyílászáró csere) - külső terek átalakítása: meglévő beton járólap burkolat bontása, új térkő burkolat készítése - eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése a csatolt eszközlista szerint Önállóan nem támogatható tevékenységek: - akadálymentesítés - energiahatékonysági intézkedések (nyílászárócsere, szigetelés, fűtési és elektromos rendszer korszerűsítése, tetőhéjalás cseréje) Továbbá, a projekt keretében elszámolásra kerül a megalapozó dokumentum elkészítésének költsége, a szükséges műszaki tervek és szakértői szolgáltatások (rehabilitációs szakmérnök, energiatanúsítvány, műszaki ellenőr), a közbeszerzés, a kötelező nyilvánosság és a projektmenedzsment költsége. A Pályázati Felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése biztosított: A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. Új férőhely/kapacitás létrehozása nem történik a projekt keretében. A projektben tervezett tevékenységek helyi szükségleteken alapszanak, az igényfelmérés eredménye a megalapozó dokumentum mellékleteként csatolásra került.

TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Lásd: Megalapozó dokumentum 5. fejezet.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067