Baranya.hu

Sellye Család- és Gyermekvédelmi Központ infrastruktúrájának fejlesztése

79 956 766 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Sellye Család- és Gyermekvédelmi Központ infrastruktúrájának fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.2.1-16-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Sellye

Megítélt összeg:79 956 766 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:79 956 766 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt megvalósítása eredményeként a fejlesztéssel érintett Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ hozzáférhetősége és minőségi feltételei javulnak. A projekt megvalósulásának helyszíne a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott járásban valósul meg, mely terület a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerint a járások komplex mutatói alapján a második helyen áll. A feladatellátást biztosító intézmény a fenntartó (pályázó) tulajdonát képező ingatlanban működik. Az épület 1990-ben épült egészségügyi alapellátást biztosító funkcióval. Építésekor teljes mértékben megfelelt az akkori kor technológiai és műszaki színvonalának, mely a mai hőtechnikai és energetikai elvárásokat messzemenően alul múlja. Az előzetes felmérések szerint energetikai minőség szerinti besorolása GG (átlagost megközelítő). Az épület hőtechnikai és energetikai fejlesztése elkerülhetetlen. A CC (korszerű) energetikai minőség szerinti besorolás eléréséhez szükséges a határoló felületek javítása: a teljes homlokzati hőszigetelés (Grafitadalékos expert homlokzati EPS hőszigetelés), az összes nyílászáró cseréje (3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók beépítése), valamint a padlásfödém hőszigetelése (20 cm üveggyapot alkalmazásával). Továbbá elkerülhetetlen az épületgépészet komplex korszerűsítése is (a fűtési rendszer kondenzációs gázkazánnal és új, termosztatikus fejekkel ellátott lapradiátorokkal történő kiegészítése). A feladatellátás minőségi feltételeinek javulásához hozzátartozik a megfelelő munkakörülmények biztosítása is. A fenntartó önkormányzat önerőből nem tudta és azóta sem tudja biztosítani a 2016. január 1-től működő új intézmény elvárható munkafeltételeit/munkakörülményeit. Az intézmény kötelessége a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás biztosítása az ellátási terület 9 településén, valamint a hatósági jellegű feladatellátás biztosítása járás összes, azaz 38 településén. A családsegítők és esetmenedzserek saját gépjármű használatával, vagy tömegközlekedés igénybe vételével, illetve alternatív megoldásokkal (kerékpár, stop) tudják teljesíteni feladataikat. Fontos a szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára is, mely első sorban az intézmény minőségi fejlesztésével valósítható meg, ezért szükséges egy alacsony fogyasztású személygépkocsi beszerzése, mely áthidalja a területre való kijutás problémáit, és lehetővé teszi a szakemberek számára a sűrűbb és rendszeresebb területen való feladatellátást, így biztosítva az járásban élő ügyfelek számára a szolgáltatáshoz való helyi szintű hozzáférést. A tervezés során az intézményben dolgozók körében igényfelmérést végeztünk. A fókuszcsoportos interjú formájában készült igényfelmérés eredménye megalapozza tervezett fejlesztéseket. A beszélgetés során a problémafelvetés alatt többször is megfogalmazódott, hogy a téli időszakban az épület hideg, a fűtéssel folyamatos baj van, az ablakok nem zárnak rendesen, probléma a saját gépjármű használata. Megoldási javaslatként az épület korszerűsítésének szükségessége (nyílászáró csere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés), intézményi gépjármű beszerzése fogalmazódott meg. Az épület ügyfélforgalmat és közösségi funkciókat ellátó alsó szintje részben akadálymentesített. A projekt keretében biztosítjuk az épület bejáratának és egy mellékhelyiségnek az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex, fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítését. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. Sellye Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 50 főnél kevesebb dolgozót foglalkoztató költségvetési szerv, Esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067