Baranya.hu

Gépjármű beszerzés a Mágocsi Szociális Gondozási Központ részére

11 913 984 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Gépjármű beszerzés a Mágocsi Szociális Gondozási Központ részére

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.2.1-16-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Mágocs

Megítélt összeg:11 913 984 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999997 - ERFA

Projekt összköltség:11 913 984 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt megvalósulási helyszíne: Mágocs, Hegyháti járás, Baranya megye A fejlesztéssel érintett ellátási terület: Hegyháti járás – komplex programmal fejlesztendő A konstrukció keretében igényelt támogatás (a projekt elszámolható összköltsége): 11.913.984 Ft A projekt megvalósítási ideje: 2018. február 1. – 2018. április 30. A „Gépjárműbeszerzés a Mágocsi Szociális Gondozási Központ részére.” című projekt Mágocs Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésében valósul meg.

A FEJLESZTENDŐ INTÉZMÉNY Mágocs Város Önkormányzata tulajdonában álló és fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs. A projekt keretében a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és család- és gyermekjóléti szolgálat szociális alapszolgáltatások fejlesztésére kerül sor. Az ellátási terület Mágocs város, Mekényes, Nagyhajmás és Alsómocsolád község közigazgatási területe.

A PROJEKT CÉLJA a Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatások színvonalának fejlesztése 1 darab mikrobusz és 2 darab elektromos kerékpár beszerzésével. A projekt KÖZVETETT CÉLCSOPORTJÁT az ellátási területen élő lakosság jelenti. Ezen belül is a szolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevők köre és azok hozzátartozói. A közvetett célcsoport teljes létszáma Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás és Alsómocsolád települések lakosságszáma, vagyis 3316 fő .

A KÖZVETLEN CÉLCSOPORT a jelenleg ellátásban részesülők és az intézmény dolgozóinak sokaságából áll. Az ellátásban részesülők csoportja tovább bontható a biztosított szociális ellátási típusok szerint tekintettel arra, hogy minden ellátás a lakosság valamely különleges tulajdonsággal rendelkező csoportját célozza meg.

A FEJLESZTÉS ILLESZKEDIK a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a Felhívás célrendszeréhez és Baranya Megye Integrált Területi Programjában nevesített stratégiai célokhoz. A Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a szociális alapszolgáltatások meghatározott körét az alapító okirat szerinti ellátási területen. Az intézmény székhelye, egyben a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne Mágocs város területének szegregátumként lehatárolt részén. Az ellátási körzet mind a négy települése a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő Hegyháti járás területén fekszik. A demens személyek nappali ellátásának fejlesztése révén a projekt hozzájárul a térségben élők családi terheinek csökkentéséhez, ezáltal a foglalkoztatottság növeléséhez.

A PROJEKT EREDMÉNYEként 1 db mikrobusz és 2 db elektromos kerékpár kerül beszerzésre.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067