Baranya.hu

Lánycsóki Gondozási Központ Infrastrukturális fejlesztése

12 752 127 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Lánycsóki Gondozási Központ Infrastrukturális fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.2.1-16-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Lánycsók

Megítélt összeg:12 752 127 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999993 - ERFA

Projekt összköltség:12 752 127 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A PROJEKT CÉLJA A település elöregedése és a lakosságszám fogyatkozása olyan probléma, amelyet kezelni csak a gazdaság erősítésével (munkahelyek teremtésével) és a közszolgáltatások színvonalának növelésével lehet. A helyi önkormányzatnak elsődleges feladata olyan élettér kialakítása, amely a lakosság alapvető igényeit helyben elégíti ki. Ebben kiemelkedő szerep hárul a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére. A gazdaság hatékonyságát alapvetően befolyásolja a humán tényező testi-lelki egészsége és a szociális biztonság. A szociális körülmények nemcsak nehezítik, de bizonyos esetekben ellehetetlenítik a munkavállalást, ugyanakkor növelik a szociális, egészségügyi központi kiadásokat. A projektjavaslat célja az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek megfelelő színvonalú ellátása, a családok kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos élethelyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében. A projektjavaslat célja a pályázattal összhangban a már meglévő szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése, a településen elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú szociális alapszolgáltatás részére, biztosítani a szolgáltatásnyújtás megfelelő feltételeit. Ezzel összefüggésben az önkormányzat által helyi szinten biztosított a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. A foglalkoztatottsági szint növelése azáltal, hogy a már meglévő nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás biztosításával a hozzátartozókat ápoló családtagok visszatérhetnek a munka világába. Ennek köszönhetően javulhat a családok anyagi helyzete, mérséklődnek a területi különbségek, javul a társadalmi összetartozás. A bemutatott célokat tekintve a fejlesztés teljes mértékben illeszkedik a Felhívás és a TOP által kitűzött célokhoz. A projekt során törekszünk a mozgásukban korlátozott személyek közlekedési esélyegyenlőségének megvalósítására, annak érdekében, hogy a mozgássérült idősek számára minél egyszerűbb és könnyebb legyen a közlekedés.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA A projekt a szociális étkeztetés és a nappali ellátást, házi segítségnyújtást, mint alapszolgáltatásokat érinti. A projekt során kapacitásbővítés nem valósul meg. Infrastrukturális fejlesztés nem része a projektnek.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ tevékenységek: - Eszközbeszerzés keretén belül a nappali ellátást kiszolgáló tálalókonyha eszközbeszerzésére kerül sor. A járműbeszerzés mindhárom szolgáltatáshoz kapcsolódik. Az eszközlista acsatolásra került. Járműbeszerzés során egy darab 9 személyes kisbusz kerül beszerzésre a pályázati felhívás által megengedett elszámolható, alapfelszereltségen túli tételekkel úgy, mint egy garnitúra téligumi, légkondicionáló berendezés, vonóhorog, üzembe helyezés költsége, illetve a gépjármű mozgáskorlátozott személyek részére történő akadálymentesítése, mely révén a szolgáltatás alkalmassá válik a mozgásukban korlátozott, kerekesszéket használó személyek szállítására is.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, választható tevékenységek és nem támogatható tevékenységek nem kerültek betervezésre. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a projekt esetében csak a nyilvánosság biztosítása releváns, mely a projekt részeként betervezésre került. Továbbá, a projekt keretében elszámolásra kerül a megalapozó dokumentum elkészítésének költsége és a projektmenedzsment költsége. A Pályázati Felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése biztosított. A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. Új férőhely/kapacitás létrehozása nem történik a projekt keretében. A projektben tervezett tevékenységek (eszköz és járműbeszerzés) helyi szükségleteken alapszanak, az igények alátámasztására szolgáló dokumentumok (fórumról készült jegyzőkönyv, fotódokumentáció, jelenlétiív) a megalapozó dokumentum 3. sz. mellékleteként csatolásra került. A lánycsóki Gondozási Központ ellátási területe Lánycsók, Kisnyárád és Liptód községek illetékességi területe. Lánycsók, Kisnyárád a Mohácsi járáshoz, Liptód a Bólyi járáshoz tartozik, mely járások a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében Kedvezményezett járásként kerültek besorolásra. Kisnyárád és Liptód községek a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendeletben foglaltak szerint Kedvezményezett településként kerültek besorolásra. A két település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott települések.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK PONTBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK és TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK a megalapozó dokumentumban kerülnek bemutatásra. A projekt eredményeként az idős mozgásukban korlátozott és kerekesszékkel közlekedő személyek szállítása megoldódik, továbbá Összesen 47 darab eszköz kerül beszerzésre.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067