Baranya.hu

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen

56 988 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BIRJÁNI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: BIRJÁNI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Birján településen

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Birján

Megítélt összeg: 56 988 270 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 56 988 270 .- HUF

A projekt összefoglalása:

PROJEKT CÉLJA Birján Község kerékpár-hálózatának bővítése, a közlekedés biztonságának növelése, a településen és az 57. számú út mellett található iparterület, az ott található foglalkoztatók kerékpáros megközelítésének javítása, és ezzel együtt az 57. számú Pécs-Mohács összekötő úton biztonságos gyalogos- és kerékpáros átvezetés kialakítása. Továbbá a fejlesztés hozzájárul:

- a lakosság egészségmegőrzéséhez, a biztonságos és egészséges munkába járás megteremtése által a Nyugat-Európában már elterjedt, hivatásforgalmú kerékpározási kultúra hazai kialakításához, személet formálásához,

- az egyedi gépkocsi használat visszaszorításán keresztül a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A projekt a gépjárműforgalom csökkentésével szorosan kapcsolódik a környezetbarát közlekedéshez.

További célunk, a kerékpározás népszerűsítése, hogy a térségben élő lakosság, a fiatalkorúak egyre jobban megkedveljék, majd napi szinten használják a kerékpárokat iskolába- illetve munkába járáshoz is. Ezt a célt szolgálja a projekt keretében megvalósuló szemléletformálás.

A projektet a PÁLYÁZÓ Birján Község Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (MK) konzorciumban valósítja meg. A BMÖH feladata a projekt előkészítés koordinálása, a projektmenedzsment feladatok ellátása és a szemléletformálás megvalósítása. A Magyar Közút bevonása - a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal történt előzetes egyeztetések alapján - az országos közút érintettsége miatt vált szükségessé. A Magyar Közút az országos közutat érintő beruházásban projektgazdaként jelenik meg illetve a műszaki ellenőrzést és műszaki szakfelügyeletet látja el a projektben.

Az M 60-as autópálya közelsége, valamint a településen létrehozott iparterület bővülése a forgalom, s ezen belül a teherforgalom érzékelhető növekedését eredményezte. Mivel a bekötőút vonalvezetése kedvező, jól belátható, így a lakott területre nagy sebességgel érkező járművek jelentős forgalombiztonsági problémát okoznak. A balesetveszély csökkentése érdekében indokolt a forgalom építési jellegű beavatkozással és forgalomszabályozási eszközökkel történő szabályozottá tétele.

A település lakónépesség száma az elmúlt években folyamatosan növekszik. A település vállalkozásai a helybelieken kívül számos környékbeli családnak biztosítják a megélhetést. A település további vállalkozások betelepítését tervezi. A projekt keretében javítani szeretnénk e munkahelyek elérhetőségét és biztosítani a munkaerő mobilitását a településen és annak közvetlen környezetében.

A kerékpárút vonzáskörzetén, 100 méteren belül két nagy foglalkoztató az ENGER Kft. és a NOVRO Kft. üzeme érhető el valamint számos kisebb vállalkozás is működik a Községben (lásd csatolt térkép melléklet). Terveink szerint a bekötött iparterületre rövid időn belül több cég is betelepül.

A projekt hatására a kerékpáron elérhető közszolgáltatások: Polgármesteri hivatal, Horvát, Német önkormányzat, felnőtt háziorvos, gyermek háziorvos, családsegítő szolgálat, temető, buszmegálló, egy szelektív hulladékgyűjtő sziget, játszótér, focipálya, önkormányzat által üzemeltetett halastó és horgászház, út a munkához program keretében üzemeltetett fóliasátor és növénytermesztő egység, ifjúsági és kulturális helyiség, szolgáltatóház, művelődési ház, könyvtár.

 

TERVEZETT SZAKMAI BEAVATKOZÁSOK:

KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS:

1. Kerékpáros nyom kijelölése az átkelési szakaszon, valamint az iparterülethez vezető úton

Mivel a Kossuth Lajos utca burkolatszélessége kerékpárút kijelölését nem teszi lehetővé (5,50 m), így a kerékpáros forgalom szabályzására kerékpáros nyom kerül kijelölésre. A kijelölés hossza: Kossuth Lajos utcában: 1000,00 méter valamint az Iparterülethez vezető úton: 299,0 méter. A kerékpáros nyom felfestését sárga színű, tartós burkolati jellel kell elkészíteni. A piktogramok egymástól való távolsága 50,0 méter. Az útburkolat kopórétegének állapota viszonylag jó, az építés megkezdése előtt helyszíni bejáráson kell kijelölni azokat a szakaszokat, ahol esetlegesen kopóréteg cserét kell elvégezni.

 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BERUHÁZÁS:

1. Forgalomcsillapító sziget létesítése a bekötőút 0 + 860 km szelvény környezetében

A kialakítás során a bal oldali forgalmi sáv változatlan hagyásával a jobb oldali forgalmi sáv kerül elhúzásra. A forgalomcsillapító sziget szélessége középen 2,50 m. Az elhúzott sáv mellett 0,5 m széles rázópadka létesül. A forgalomcsillapító sziget hossza 31,67 méter; az elhúzás teljes hossza 61,68 méter.

2. Gyalog- és kerékpárút kialakítása az 57-57101 jelzésű utak csomópontjában.

Birján külterületén, az 57. sz. II. rendű főút és az 57101. jelzésű bekötőút csomópontjánál jelentős létszámot foglalkoztató üzemi terület, telephely jött létre az utóbbi időben. A telephelyhez jelenős az ide irányuló kerékpáros- és gyalogosforgalom. A csomópontban mindkét oldalon buszmegálló található. Jelenleg semmilyen módon nincs leszabályozva a kerékpárral, illetve tömegközlekedési eszközzel ide érkezők mozgása. Ezért a Birján irányából érkező dolgozók mozgásának rendezetté tételére önálló "Gyalog- és kerékpárút" létesül a kétirányú forgalom számára. A kialakítandó burkolat hossza 95,0 méter. A főút bal oldalán levő autóbuszperont 1,5 méter széles járdával be kell kötni a gyalog- és kerékpárútba. Az út jobb oldalán levő buszmegállónak burkolt padka kialakításával kell megadni a kapcsolatot az átvezetéssel. A főúton való átvezetést sárga burkolatjellel kell kijelölni. A kialakítás után a szükséges forgalomtechnikai eszközöket ki kell helyezni. A csomópontban az átvezetés miatt sebességkorlátozást kell bevezetni.

A kiépítéshez idegen terület igénybevétele is szükséges.

 

KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK:

1. Kerékpárosbarát kiegészítő infrastruktúra elhelyezése

Kerékpártámaszok elhelyezését tervezzük 4 helyszínen.

 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS:

A SZEMLÉLETFORMÁLÓ kampány elsődleges célcsoportja a fiatalok 5-18 éves korosztály és a gépjárművezetők. Településünkön 2015 évben 4 gyermek született a 0-16 évesek száma 86 fő. A projekt kertén belül futóbiciklik beszerzését helyeztük előtérbe, mivel a legfiatalabb korosztály egyben a legveszélyeztetettebb is a futóbiciklikkel már gyermekként elsajátíthatják a kerékpáros közlekedés élményét. A kampány célja, hogy az utakon közlekedők kölcsönös odafigyelésével a közlekedésbiztonság növekedjen. A magasabb biztonságérzetnek köszönhetően hosszútávon több kerékpáros közlekedő legyen a településen, így a forgalom- és környezetterhelés csökkenjen.

 


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067