Baranya.hu

Pályázati lehetőség települési önkormányzatoknak

A Klímabarát Települések Szövetsége a Life Logos 4 Waters - LIFE20 CCA/HU/001604 című projekt keretében pályázati programot hirdet Magyarország települési önkormányzatai számára
Pályázati lehetőség települési önkormányzatoknak

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében kiírásra kerülő pályázati programban olyan helyi, kisléptékű innovatív megoldásokat kívánunk támogatni, melyek elősegítik a települési alkalmazkodást a klímaváltozáshoz. A program önkormányzatok mellett a helyi közösségek, civil szervezetek aktív részvételével valósul meg. A pályázásnál előnyt jelent, ha a helyi lakosság mellett a helyi gazdasági szereplők által biztosított erőforrások (pénzügyi forrás, önkéntes munka, szakértelem) is bevonásra kerülnek. A pályázati program során a beérkezett kisléptékű, innovatív megoldások helyet kapnak a projekt keretében készülő jó gyakorlat gyűjteményben, mely megosztásra kerül más érdeklődő önkormányzatokkal is. A pályázati felhívás nyertesei részt vehetnek a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretén belül megvalósuló egyes rendezvényeken, külföldi tanulmányutakon, klíma workshopokon, pilot tréningeken és a nyári egyetemeken. A pályázati program célja a kisléptékű természetes vízmegtartással kapcsolatos beruházások szélesebb körű használatának az ösztönzése és támogatása a települési szintű éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban. A felhívás további célja, hogy felhívja a figyelmet a kisléptékű, költséghatékony megoldások használatának lehetőségére, és rávilágítson a széleskörű részvételen (a helyi közösség bevonásán) alapuló intézkedések sikerességére.

Ki jogosult pályázat benyújtására:

Magyarország települési önkormányzatai (GFO 321)

Mikor lehet benyújtani a pályázatot:

A pályázatokat 2022. április 1-től 2022. június 30-ig lehet benyújtani.

Milyen pályázatok támogathatóak:

Az önkormányzati pályázati program keretében olyan innovatív, újszerű ötleteket várunk, amelyek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a vízvisszatartást segítik elő helyi, kisléptékű önkormányzati projektek keretében. A programra az önkormányzatok saját ötleteikkel pályázhatnak, melyek a rendelkezésre álló költségkeret erejéig kerülnek támogatásra. Az elnyert összegből a nyertes önkormányzatok olyan kisléptékű saját akciókat valósíthatnak meg, mint például rönkgát építése a településen áthaladó patak lefolyásának lassítása érdekében, esőkertek létesítése, lakossági esővízgyűjtő tartályok kialakítása/kiosztása, vagy közösségi faültetés megszervezése (őshonos fákból).

További információk a természetes vízmegtartó beruházásokról:

További ötleteket, információkat kaphatnak a természetes vízmegtartó beruházásokról angol nyelven itt, továbbá magyar nyelven itt .

Mekkora támogatási összeget lehet igényelni:

Egy nyertes önkormányzat minimum bruttó 700 000 forint, maximum bruttó 3 500 000 forint értékű támogatásban részesülhet. A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A kiíró fenntartja a jogát, hogy a Pályázó által igényelt összegnél kisebb összegű támogatást ítéljen meg a nyertes önkormányzatnak.

Várhatóan hány projekt kap támogatást:

Tervezetten körülbelül 15 pályázó önkormányzat nyer támogatást a pályázati anyagában szereplő terveinek megvalósítására.

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A pályázat megvalósulásának időtartama a 2022. október 1. és 2023. június 30. közötti időszak.

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járások területéről történő pályázás, valamint, ha a tervezett projektet minél szélesebb körű társadalmi bevonás mellet kívánja a pályázó Önkormányzat megvalósítani. Továbbá előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ha a pályázó önkormányzat minimum 5%-os önerő biztosítását vállalja.

Mennyi előleg igényelhető:

A pályázati program 50%-os előfinanszírozás keretében valósul meg. A második 50%-os támogatási összeg folyósítására, csak abban az esetben jogosult a nyertes pályázó önkormányzat, ha számlák ellenében hiánytalanul igazolja az első 50%-os előfinanszírozási keretösszeg, szabályszerű felhasználását. A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, tehát vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 50%-os mértékű támogatási előleg formájában.

Mekkora önerő kell a pályázathoz:

Nem szükséges önerő vagy saját forrás megléte a pályázathoz. A sikeres Pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni. Előnyt jelent ugyanakkor, amennyiben a Pályázó önkormányzat minimum 5%-os önerő biztosítását tudja vállalni.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához:

Előzetes szándéknyilatkozat a potenciális nyertes önkormányzat polgármesterének részéről

A Pályázó által kitöltött pályázati adatlap, amely elérhető itt.

Részletes költségterv arról, hogy a Pályázó pontosan milyen összeget milyen tevékenységre szeretne fordítani a megpályázott támogatási összegből. A költségterv minta elérhető itt.

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven, PDF formátumban, online csatolva nyújthatóak be.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2022. JÚNIUS 30. (CSÜTÖRTÖK)  23 ÓRA 59 PERC

További információk:

A teljes pályázati kiírás, a kitöltendő dokumentumok és az adatvédelmi nyilatkozat elérhető itt.

További információkért kérjük, forduljanak a Klímabarát Települések Szövetségének munkatársaihoz: Kiss Bence Álmoshoz ( bence.kiss@klimabarat.hu ) és Porhajas Gábor Lászlóhoz ( gabor.porhajas@klimabarat.hu )

Pályázatukat az alábbi linkre kattintva ( info@klimabarat.hu ) tudják benyújtani. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a pályázatukhoz szükséges minden dokumentumot .PDF kiterjesztésben csatolják!

 
További hírek