Baranya.hu

Ünnepélyes keretek közt adták át a megyei kitüntető címeket és díjakat

Megyenapunkat 1996 óta hagyományosan ünnepeltük, mióta a Megyei Közgyűlés október 10-ét a Megye Napjává nyilvánította, I. Lipót király által 1694.október 10-én Baranya vármegyének adományozott új címerpecsét emlékére. Az idei év azonban más, most rendhagyó módon nyár végére került a megyenapi ünnepségünk. Ennek két oka van az egyik: az objektív kényszerűség; a pandémia jelenléte, amely minden eltervezett programot bizonytalanná tesz, megkérdőjelez. A másik ok: az a törekvésünk, hogy negatív körülmények ellenére se mondjunk le hagyományunkról. – az alábbi gondolatokkal kezdte meg köszöntő beszédét Őri László, a megyei közgyűlés elnöke.
Ünnepélyes keretek közt adták át a megyei kitüntető címeket és díjakat

Az összefogás erőt jelent, közösséget épít, lehetőségeket teremt. Az összefogással elérhetjük közös céljainkat. Az idei év több szempontból is az összefogás évét jelképezi számomra. Egyrészről példa értékű együttműködés teljesítményét mutatja fel az egészségügyi ellátórendszer, nem véletlenül ülnek Önök a díjazottak között, de a katasztrófavédelem, a rend- és közbiztonsági szervek, az oktatási és szociális ellátó intézmények. Ezeken a területeken dolgozók helytállása kiemelkedő közszolgálat, amiért köszönetet kell mondanunk mindenkinek, aki a munkáját, a feladatát a vészhelyzetben is lelkiismeretesen látta el. Engedjék meg, hogy bátorítsam azokat, akik a következő nehéz időszakban is a munka a helytállás dandárját fogják vinni. Hála és köszönet a szolgálatukért.

A társadalmi szolidaritás felerősödése hatékony védekezést jelenthet a koronavírus ellen és a járvány gazdasági következményeivel szemben is. Gondolatait folytatta a megyei elnök hozzátette: „A látszat ellenére 2020 mégsem a koronavírus éve (bár most a legtöbb feladatot, fejtörést ez adja) számomra 2020 az összefogás éve. Az összefogás számomra – nem utolsó sorban – nemzeti összefogást, nemzeti összetartozást is jelent. Azért volt fontos a centenáriumi Trianon-megemlékezésünk június 4-én, mert kifejezhettük: nemzetünk életképes, egységes és van jövője a Kárpát-medencében. Ennek jegyében kezdeményeztem a székely petíció aláírásának támogatását a magyarországi önkormányzati érdekképviseleti szervek részéről. És ennek jegyében erősítjük testvéri kapcsolatainkat a határainkon túli magyar közösségekkel, településekkel, különösen a történelmi Baranya vármegye területén élőkkel. Meggyőződésem: a magyarság jövője a nemzeti összefogáson nyugszik, és a szomszéd nemzetekkel való korrekt együttműködésen. – zárta köszöntőjét Őri László, megyei elnök.

 

A Megyenapi Közgyűlésen az alábbi kitüntető díjak kerültek átadásra:

 

Baranya Megye Díszpolgára cím posztumusz módon került oda ítélésre Szekó József, Mohács volt polgármester részére. 1998-tól 2019-ben bekövetkezett haláláig Mohács polgármestere, 2010-2014-ig országgyűlési képviselője volt. Több évtizedes politikusi és városvezetői tevékenysége során Mohács Baranya megye legdinamikusabban fejlődő településévé vált, agglomerációs vonzása a térségben egyre jelentősebb.

 

Pro Comitatu Baranya Díjat a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutató Csoport részére került oda ítélésre. A virológiai kutatások terén országos elismertségű és nemzetközileg is számontartott kutatócsoport társadalmilag kiemelkedően fontos tudományos tevékenységére az idei pandémia hívta fel a közfigyelmet. A pécsi kutatócsoport kísérletei, elemzései, szakmailag megalapozott következtetései hozzájárultak a hazai COVID-járvány első hullámának sikeres kivédéséhez, és a további hatékony prevencióhoz szükséges vakcina kifejlesztéséhez. A kutatócsoport fiatal tudósai kiemelkedő tudásukkal és elhivatottságukkal a megyében élők számára jövőt és biztonságot jelentenek.

 

Baranya Fejlődéséért Díjat a Bogád-Hús Termelő és Kereskedelmi Kft. részére adományozta a Közgyűlés. A vidék gazdasági megerősödését, a kis- és középvállalkozások életképességét bizonyítja a Bogád-Hús Termelő és Kereskedelmi Kft. sikeres működése, jelenléte a megye gazdasági szférájában.

 

Egészséges Baranyáért Díj egyéni kategóriában vehette át dr. Kanizsai István kórház igazgató. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként az egészségügyi intézmény infrastrukturális, szervezeti fejlesztését, gazdasági működőképességét a legmagasabb szakmai színvonalon valósította meg. Mára a Siklósi Kórház a megye egyik korszerűen felszerelt, stabilan működő, modern és szakmailag kiváló gyógyító intézményévé vált.

 

Egészséges Baranyáért Díjat a PTE Klinikai Központjának COVID csapata részére került oda ítélésre. A szakmai együttműködés, a közösségi összefogás, és a személyi helytállás nagyszerű példáját valósította meg a PTE Klinikai Központ COVID-csapata. A pandémia elleni védekezés során hatékonyan és gyorsan reagáltak a klinikai egységek a vészhelyzetre, sikeresen koordinálták a szakmai követelményeknek megfelelő intézkedéseket és elismerést érdemlően vállalták az egyéni kockázatokat is.

 

Közrend-Közbiztonsági Díjban részesült Korontos Zoltán r. ezredes. kapitányságvezető. A megyeszékhely és az agglomerációs településein a közrend és közbiztonság megvédésével a Pécsi Városi Rendőrkapitányság vezetőjeként hozzájárul a megye egészét érintő rendfenntartásban. A város és Pécs vonzáskörében lévő településeken az élet és vagyonbiztonság megteremtése terén évtizedek óta hatékonyan fellép, a rendvédelmi testület tekintélyét erősíti, a közérdeket szolgálja.

 

Nemzetiségekért Díjat adományozott posztumusz módon a Közgyűlés Bogdán László Cserdi volt polgármestere részére. A cigányság társadalmi felzárkóztatása érdekében olyan komplex, gazdasági – társadalmi – kulturális szegmensű programot valósított meg Cserdiben, amely modell-értékű. A munka közösséget és egzisztenciát teremtő fontosságát, a társadalmi követelmények és kötelezettségek teljesítését a gyakorlatban, a mindennapok életviszonyai között valósította meg. Utat, megoldást mutatott a cigányság felemelkedéséhez egy hátrányos helyzetű településen, és ezzel követendő példát mutatott mások számára is.

 

Kulturális, Művészeti és Sajtó Díjat Kovács Ferenc festőművész részére került megítélésre. Művészetének ihletője a baranyai táj, a baranyai életérzés. Kiváló érzékkel mutatja meg az egyedi vonásokat, a jellegzetes karaktert, ami egyszerre személyes és közösségi. Az alkotás mellett a művészetszervező tevékenység számára misszió, amelyet a „Siklósi Szalon Alapítvány” kuratóriumi elnökeként évek óta önzetlenül, elhívatás-szerűen, közszolgálatként végez.

 

Koltai Péter Díj adományozására került sor Gocsál Mátyás, a 4. évfolyamos zeneiskolai tanuló részére. Fiatal kora ellenére az eddig nyújtott tanulmányi eredményei és a zenei versenyeken történő sikeres szereplései mutatják: a komoly és szorgalmas munkavégzés, a zenei pálya iránti elhivatottság erősítik kiemelkedő zenei tehetségét. Elkötelezettségét növeli a családi, az iskolai és más közösségekkel való harmonikus kapcsolata, és mesterei irányításával tovább bontakoztathatja tehetségét, építheti zenei életútját: alázattal, szorgalommal, kitartással.

 

Elnöki Kitüntető Díjban részesült Ábel János nyugalmazott nemzetiségi tanító. A német nemzetiség magyarként való megélése összetett feladat, amit tanítóként évtizedekig példamutatóan teljesített Ábel János tanító úr. Nemzedékről-nemzedékre adta tovább népe kultúráját, hagyományait, ugyanakkor érzékenységet fejlesztett ki tanítványaiban a bölcső, a magyar környezet védő, tápláló közege iránt. Közéleti szerepvállalása a két nemzetiség (német-magyar) közeledését, együttműködését szolgálta a nehéz történelmi évtizedekben is. Példamutató pedagógusi és nemzeti identitást védő munkássága mind a német, mind a magyar közösség számára elismerésre méltó.

 

 
További hírek