Baranya.hu

Felhívás

A Baranya Megyei Önkormányzat a megyei területrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszi közzé.
Felhívás

A megyei területrendezési terv felülvizsgálatára irányuló munka 2018-ban megkezdődött, melynek célja egy friss adatszolgáltatásokon alapuló, a korábbiaknál lényegesen pontosabb, a megye sajátosságait és fejlesztési szándékait integráló tervdokumentum elkészítése a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel összhangban. A mintegy két évet felölelő tervezési és egyeztetési folyamat eredményeként elkészült a megyei területrendezési terv Közgyűlési elfogadásra összeállított dokumentációja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján a Közgyűlés működése szélesebb körű nyilvánosságának erősítése, a megyei lakosság bevonása és a rendeletekben foglalt szabályozás megalapozása érdekében biztosítja a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetését. Fentiek alapján tájékoztatjuk a megye lakosságát, hogy a megyei területrendezési terv rendelettervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A megyei területrendezési terv tervezete elérhető ITT

A rendelettervezet véleményezési határideje 2020. április 9. A véleményét szíveskedjen a titkarsag@baranya.hu e-mail címre megküldeni.
További hírek