Baranya.hu

"Baranyai Horvátokért Díj" - Felhívás 2020.

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy a „Baranyai Horvátokért Díj” / „Za Baranjske Hrvate” 2020. évi adományozására indokolással ellátott javaslatot 2020. június 1-től augusztus 31-ig lehet a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat elnökéhez (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) eljuttatni.
"Baranyai Horvátokért Díj" - Felhívás 2020.

A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy a „Baranyai Horvátokért Díj” / „Za Baranjske Hrvate” 2020. évi adományozására indokolással ellátott javaslatot 2020. június 1-től augusztus 31-ig lehet a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat elnökéhez (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) eljuttatni.

A díjat a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat alapította 2009. április 20. napján 10/2009. (IV.20.) BMHÖ határozatával, a Baranya megyében élő horvát nemzetiség érdekében végzett, a nemzetiségi önazonosságot építő, megtartó és fejlesztő tevékenység elismerésére.

Az odaítélés főbb szempontjai:
• a kisebbségi jogok védelme, különösen a nemzetiségi önkormányzati tevékenységben;
• a kulturális és vallási hagyományok ápolása, felkutatása, feldolgozása, tovább adása érdekében végzett tevékenység;
• a nemzetiségi oktatás támogatása az oktatási rendszer valamennyi fokozatán és területén;
• a horvát nyelv használatának terjesztése;
• az ifjúság körében végzett munka;
• a művészeti tevékenység, különös tekintettel a baranyai kistelepülések horvát lakosságának bevonására.

A díj adományozására javaslatot tehet:
• nemzetiségi önkormányzat,
• oktatási intézmény,
• horvát nemzetiségi egyesület, közösség,
• kulturális intézmény,
• magánszemély.
A díjat kaphatja évente: 1 személy, 1 közösség.
A díjjal járó pénzösszeg 50.000 azaz ötvenezer Ft, melyet a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat az éves költségvetésében biztosít. A díj átadásának időpontja: a mindenkori Baranya Megyei Horvát Nap. A díj odaítéléséről a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat testülete határoz.

Pécs, 2020. 02. 17.

Sárosácz Mihály s.k.
a BMHÖ elnöke

 
További hírek