Baranya.hu

Esküt tettek a bírósági ülnökök

A Baranya Megyei Önkormányzat által megválasztott bírósági ülnökök letették bírói esküjüket és átvették megbízólevelüket.
Esküt tettek a bírósági ülnökök

Magyarország Alaptörvénye 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, és bírói esküt kell tenniük.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 30-án döntött a beadott jelentkezések alapján az ülnökök megválasztásáról. A megválasztott ülnökök 2019. május 22-én a Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék elnöke előtt ünnepélyes keretek között letették esküjüket, majd átvették megbízólevelüket Fazekas Róberttől, a Baranya Megyei Önkormányzat alelnökétől.

Az eskütételen jelen volt dr. Csullag József, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság igazgatási feladatok ellátásával megbízott bírája, valamint dr. Partos János, a Baranya Megyei Önkormányzat jegyzője.
További hírek