Baranya.hu

"Baranya segít-együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért"

2 071 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP Plusz-3.1.1.-21-BA1-2022-00001


Újabb siker: több mint 2 milliárd forintot kapott Baranya megye a foglalkoztatási helyzet javítására a Paktum projekt révén megvalósuló együttműködés keretében

 

Baranya megye 2021. november 30-án zárta nagy sikerrel azt a mintegy 2,7 milliárd forintból megvalósult Paktum projektjét, melynek keretében több, mint ezer fő munkanélküli személy munkába helyezése és konkrét foglalkoztatása kapott támogatást, jelentősen javítva ezzel a megye foglalkoztatási helyzetét, kiemelt tekintettel a COVID 19 vírus okozta foglalkoztatási nehézségekre is.

2022. januárjában lehetőség nyílott arra, hogy a gazdasági és foglalkoztatási szereplők együttműködésén nyugvó új Paktum pályázat elkészülhessen.

A támogatói döntés 2022. március 04-én született meg.

A támogatást nyert projekt Támogatási Szerződése 2022. március 29-én került aláírásra. 

A nyertes projekt kódszáma: TOP Plusz – 3.1.1.-21-BA1-2022-00001

A projekt címe: „Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért”

Megvalósítók- a korábbi Paktum projektben bevált és a Felhívásnak megfelelő jó gyakorlat szerint:

A támogatás összege: 2.071.000.000,-Ft

A projekt területi hatálya: Baranya megye teljes területe, beleértve Pécs Megyei Jogú Várost és a Pécsi Járást is.

A projekt megvalósításának időszaka: 2022.03.01-2028.02.29.

A projekt rövid bemutatása:

A „Megyei foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési együttműködések támogatása ” céllal kiírt pályázat illeszkedik Baranya megye fejlesztési stratégiájában megfogalmazott gazdasági – foglalkoztatási célhoz, valamint lehetőséget biztosít a 2021. novemberében lezárult Paktum projekt által indított kedvező folyamatok továbbviteléhez.

Baranya megye egész térsége jelentős fejlettségbeli különbségeket hordoz, mely különbségek alapvetően az eltérő térszerkezeti, demográfiai tradicionális gazdasági adottságokban gyökereznek.

Ezek kezelése elengedhetetlen a megye egészének fejlődése érdekében. A fejlődés motorja pedig csak olyan összefogás lehet, amelynek tagjai a gazdasági szereplők, az önkormányzatok, a civil szféra és az állami intézményrendszer egyaránt. A támogatást nyert un. Paktum projekt lényege éppen ez az együttműködés.

A projekt keretében Foglalkoztatási – Gazdaságfejlesztési Együttműködés révén közös munkára és megvalósításra hívjuk a megye legfontosabb szakmai és gazdasági képviseleteit, a járási székhely önkormányzatokat, a Pécsi Tudományegyetemet, a Dél-Dunántúli Fejlesztési Zónát, a foglalkoztatási célokban érintett civil szervezeteket.

A projekt közvetlen célcsoportjai a Baranyában foglalkoztatási szempontból legsérülékenyebb csoportok, így

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorcium vezető biztosítja a támogatási tevékenység megkezdéséhez szükséges szervező munkát a Gazdaságfejlesztési-foglalkoztatási Együttműködés hivatalos létrehozásával, a működés adminisztrációs kereteinek megteremtésével, a projekt megvalósítási Stratégia, Akcióterv és Munkaterv elkészítésével. Mindehhez Paktum Irodát működtet.

A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner a megyei és járási foglalkoztatási rendszerének révén segítséget nyújt a célcsoport felkutatásához, a célcsoport tagjaival való egyedi foglalkozáshoz, a támogatásba vonáshoz és a támogatások kihelyezéséhez. E tevékenységeket a projekt teljes támogatási összegének több, mint 80 %-a szolgálja.  

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja a projektmenedzsment működtetését, valamint ehhez kapcsolódóan egyes szakmai tevékenységek elvégzését.


Vissza


További projektjeink

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

130 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067

Szalánta-Németi, Zrínyi utcai vízelvezetés

Projekt megvalósításának összege:

99 955 041 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00051