Baranya.hu

A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében

55 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-5.3.1-16-BA2 - A helyi identitás és kohézió erősítése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Varga

Megítélt összeg:55 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.01

Forrás:ESZA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999987 - ESZA

Projekt összköltség:55 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

"A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében" című támogatási kérelem 6 települési önkormányzat konzorciumában valósul meg, a Baranya Megyei Önkormányzat mint konzorciumvezető segítségével. A bevont települési önkormányzatok: Varga Község Önkormányzata (település lakosságszáma: 82 fő) Felsőegerszeg Község Önkormányzata (település lakosságszáma: 123 fő) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (település lakosságszáma: 836 fő) Baranyajenő Község Önkormányzata (település lakosságszáma: 417 fő) Gödre Községi Önkormányzat (település lakosságszáma: 844 fő) Szágy Község Önkormányzata (település lakosságszáma: 134 fő) A projektben résztvevő települések teljes lakosságszáma összesen tehát: 2436 fő. A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei ITP-ben meghatározott A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel: A) Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása 4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása 6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása B) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok 2. Közlekedésbiztonsági programok 3. Eszközbeszerzés C) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 1. Infokommunikációs akadálymentesítés 2. Nyilvánosság biztosítása D) Egyéb 1. Projektmenedzsment A projekt műszaki-szakmai tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4. pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A projekt megfelel a terület-specifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett Dél-Dunántúli régió 6 települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszámának eléri 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak.


Vissza


További projektjeink

"Baranya segít-együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért"

Projekt megvalósításának összege:

2 071 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP Plusz-3.1.1.-21-BA1-2022-00001

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

130 000 000 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067