Baranya.hu

Osztályok feladatai, dokumentumai

Területfejlesztési Osztály feladatai

TeTerületfejlesztéssel, területrendezéssel és beszerzésekkel kapcsolatos feladatok.

 1. Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
 1. Projektekkel kapcsolatos feladatok:
 1. Beruházási feladatok:
 1. Közbeszerzési feladatok:
 1. területrendezési tervek véleményezése, összhangjának megteremtése,
 2. az osztály feladatait érintő megállapodások előkészítése,
 3. Az önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak szervezése,
 4. egyéb területi tervezési feladatok:

 

Pénzügyi Osztály feladatai

Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási és általános adminisztrációs feladatok.

a)    Költségvetési gazdálkodás szervezése

b)    Gazdálkodási, számviteli feladatok

c)    Vagyongazdálkodási feladatok

 1. az előterjesztések, rendelet-tervezetek előkészítése, a törvényesség vizsgálata,
 2. Az önkormányzati jogi ügyek, a közgyűlés tisztségviselői és a megyei főjegyző feladatkörébe tartozó egyedi jogi ügyek előkészítése;

Szervezési Osztály feladatai

Szervezési és adminisztratív feladatok.

 1. A tisztségviselők munkájának segítése:

 

 1. Választási, szervezési feladatok:
 1. Az önkormányzat testületeinek, hivatalának működésével összefüggő feladatok
 1. Egyéb feladatok:
 1. az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelete, kapcsolattartás,
 2. iktatás,
 3. nemzetközi kapcsolatok szervezése
 4. irattározás,
 5. A közgyűlés és hivatal által üzemeltetett honlapok általános karbantartása, aktualizálása.

 

3. Belső ellenőrzési feladatok

-    a belső kontroll rendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése,

-    a belső kontroll rendszer működése gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata és értékelése,

-    a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodásnak, a vagyon megóvásának és gyarapításának, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságának vizsgálata és elemezése,

-    a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében ajánlások és javaslatok megfogalmazása,

-    az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése,

-    a belső ellenőrzési rendszer minőségértékelésének elvégezése,

-    a költségvetési szerven belül a nemzetközi és magyarországi államháztartás és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátása.