Baranya.hu

A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

21 120 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében a mohácsi Rókus óvoda energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és
üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat
energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek,
intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati
tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból
levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások
fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező
intézmény Mohács belterületén, a 7700 Mohács, Rókus u. 28. szám alatt található. Az épület régi épületrészének külső határoló szerkezetei nem
felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek, magasabb energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A választott intézkedések az
energetikai felmérésbe bevont épületenergetikai szakértő javaslatain alapulnak: „Régi épületrész homlokzati fal, lábazati fal, padlás födém
hőszigetelése, napelemek telepítése”. A projekt során a régi épületrész épületszerkezeti felújítása valósul meg. A homlokzati falakat 14 cm, a
padlásfödémeket 20 cm vastag kőzetgyapot anyaggal tervezzük szigetelni, a lábazati falra 10 cm expandált polisztirolhab kerül felragasztásra.
Emellett napelemek is telepítésre kerülnek. A szerkezetek, a fajlagos hőveszteség tényező és az összesített energetikai jellemző a pályázati kiírás
feltételeinek megfelelve a „KO” követelményszintet kielégítik. A projekt futamideje összesen 20 hónap: 2018.01.01. – 2019.08.31. A projektgazda a
fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata. A projekt keretében kialakításra kerülő új fűtési rendszer üzemeltetését a
tulajdonos önkormányzat fogja végezni, az üzemeltetésbe külső szolgáltató, vagy egyéb üzemeltető cég nem kerül bevonásra. A projekt 100%-ban
európai uniós társfinanszírozásból származó támogatásból valósul meg. A megvalósításra kerülő tevékenységek: Önállóan támogatható
tevékenységek: - PF 3.1.1/a) Önkormányzat tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteinek
korszerűsítése által - PF 3.1.1/d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény
kielégítése céljából Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: - PF 3.1.2.1/a) Akadálymentesítés: infokommunikációs
akadálymentesítés - PF 3.1.2.1/c) Nyilvánosság biztosítása: 150 millió Ft alatti támogatási összegű infrastrukturális fejlesztés kategóriába tartozó
projektre előírt kötelező tájékoztatási tevékenységek - PF 3.1.2.1/d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: az energetikai korszerűsítéssel
érintett épületeket használók képzése. A projekt tervezése megfelel az elvárt technológia-semleges megközelítésnek. A projekttervben, vagy a
pályázati adatlapon megjelölt technológia a műszaki paraméterek számításához került rögzítésre, a megvalósítás során bármely más, a megjelölttel
műszakilag egyenértékű technológia alkalmazása elfogadott.


Vissza


További projektjeink

„Kincses Baranya”

Projekt megvalósításának összege:

85 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001

„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”

Projekt megvalósításának összege:

75 000 000 Ft EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-1.6.3-17-2017-00007

A Baranya megyei identitás erősítése

Projekt megvalósításának összege:

25 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001